English
 Све/Области Home

О АГЕНЦИЈИ


Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

   Важећи Закон о енергетици (2021. година)

6 Снабдевање електричном енергијом (19)
7 Снабдевање на велико електричном енергијом (1)
11 Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас (2)
12 Снабдевање природним гасом (9)
14 Јавно снабдевање природним гасом (1)
15 Производња деривата нафте (2)
18 Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива (3)
19 Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником (212)
22 Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (81)

   Ранији закони

20 Дистрибуција природног гаса (1)
21 Управљање дистрибутивним системом за природни гас (1)
22 Трговина на мало природним гасом за потребе тарифних купаца (2)

<< Back
Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије