English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 19: Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником (број лиценци: 212)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
002/06-ЛН-15 од 6/7/2006 Предузеће за услуге и трговину "ИГИС ИМАКО"д.о.о.Београд 07734557 Београд Војцоде Мицка Крстића 32/12 311.02-13/2006-Л-I од 6/7/2006 5/4/2012
006/06-ЛН-15 од 21/7/2006 LUKS-OIL,привредно друштво за производњу,промет и услуге доо Коцељева 20120029 Коцељева Душанова број 27а 311.02-127/2006-Л-I од 21/7/2006 2/12/2011
007/06-ЛН-15 од 18/8/2006 PERGAMENT COMMERCE EXPORT-IMPORT PROIYVODNO, USLUZNO I TRGOVINSKO PREDUZECE NA VELIKO I MALO D.O.O.BEOGRAD 06669964 Београд Булевар Арсенија Чарнојевића број 17а 311.02-203/2006-Л-I од 18/8/2006 30/12/2010
010/06-ЛН-15 од 18/8/2006 TEAM OIL АД Београд 20015993 Београд Рудничка број 2 311.02-55/2006-Л-I од 18/8/2006 20/3/2012
013/06-ЛН-15 од 7/9/2006 " OIL TRANS Co"д.о.о. за услуге и трговину, Београд 17308734 Београд Вишњичка 25 311.02-104/2006-Л-I од 7/9/2006 7/11/2014
015/06-ЛН-15 од 7/9/2006 Предузеће за консалтинг и трговину TEMPO ENERGY д.о.о. Београд 20116200 Београд, Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 81/11 311.02-540/2006-Л-I од 7/9/2006 13/3/2015
020/06-ЛН-15 од 26/9/2006 Д.О.О. "ALSTAR" приватно предузеће за трговину на велико и мало, експорт-импорт Бачка Топола 08732230 Бачкa Тополa Салаш број 264 311.02-200/2006-Л-I од 26/9/2006 31/8/2011
022/06-ЛН-15 од 26/9/2006 Привредно друштво за промет и услуге "АУРОРА-ИНВЕСТ", друштво са ограниченом одговорношћу доо Београд 17249304 Београд Француска 12 311.02-263/2006-Л-I од 26/9/2006 22/3/2013
029/06-ЛН-15 од 31/10/2006 "INEX PETROL" Д.О.О. ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, БЕОГРАД 20083255 Београд Стојана Аралице 11/4 311.02-267/2006-Л-I од 31/10/2006 25/1/2010
024/06-ЛН-15 од 31/10/2006 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет "БРЗМИН" Брзеће 07671601 Брзеће Брзеће бб 311.02-136/2006-Л-I од 31/10/2006 13/3/2015
030/06-ЛН-15 од 31/10/2006 Производно и трговинско прeдузеће "ДИС"д.о.о. Крњево 07617003 Крњево Булевар ослобођења 1б 311.02-534/2006-Л-I од 31/10/2006 23/5/2014
041/06-ЛН-15 од 17/11/2006 Друштво за трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима "NP Co." д.о.о. Београд 17515063 Београд Рудничка 2 311.02-250/2006-Л-I од 17/11/2006 15/6/2011
032/06-ЛН-15 од 17/11/2006 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину “ЗНАК” Панчево 08325227 Панчево Копаоничка 11 311.02-120/2006-Л-I од 17/11/2006 7/11/2014
038/06-ЛН-15 од 17/11/2006 Трговачко предузећe “АТАКО” Д.О.О. Београд 17175840 Београд Светог Николе 68 311.02-138/2006-Л-I од 17/11/2006 18/7/2014
047/06-ЛН-15 од 30/11/2006 Трговинско предузеће "ГАС-ПАН" д.о.о. Панчево 08794316 Панчево Боре Станковића 2 311.02-385/2006-Л-I од 30/11/2006 22/8/2011
058/06-ЛН-15 од 15/12/2006 "ЈЕЛИЋ" ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО Д.О.О. КАЋ 08701253 Каћ Атар 101 311.02-117/2006-Л-I од 15/12/2006 23/5/2014
063/06-ЛН-15 од 15/12/2006 Предузеће за производњу и трговину "MEK SYSTEM" ДОО Суботица 08259445 Суботица Корзо 10/Б/5 311.02-541/2006-Л-I од 15/12/2006 22/7/2011
066/06-ЛН-15 од 15/12/2006 Предузеће за производњу, прераду и промет нафте и нафтних деривата ''М2 Петрол'' д.о.о. Београд 17416278 Београд Булевар Михајила Пупина 10д/3 311.02-625/2006-Л-I од 15/12/2006 26/5/2010
062/06-ЛН-15 од 15/12/2006 Предузеће за трговину нафтом и нафтним дериватима “RADUN AVIA” д.о.о., Нови Сад 08761191 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 2а 311.02-242/2006-Л-I од 15/12/2006 7/11/2014
068/06-ЛН-15 од 29/12/2006 Друштво са ограниченом одговорношћу „ДУНАВТРАНС“ за производњу, промет и услуге Нови Бановци 08757020 Нови Бановци Фрушкогорска 11 311.02-248/2006-Л-I од 29/12/2006 7/11/2014
073/06-ЛН-15 од 29/12/2006 Предузећe за посредовање и трговину “D.S.- ART” д.о.о. Београд 17144073 Београд Господар Јевремова 50 311.02-227/2006-Л-I од 29/12/2006 26/5/2010
071/06-ЛН-15 од 29/12/2006 Предузећe за промет, производњу, услуге и експорт-импорт “САША ПЕТРОЛ” друштво са ограниченом одговорношћу Ново Село, Велика Плана 06999948 Старо Село 300 Карађорђевих устаника број 18, Ново Село 311.02-211/2006-Л-I од 29/12/2006 23/5/2014
090/07-ЛН-15 од 2/2/2007 ДОО „FULL SPEED” Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, промет и услуге Нови Сад 08788286 Нови Сад Нови Сад, Руменачки пут број 56 311.02-620/2006-Л-I од 2/2/2007 14/11/2011
091/07-ЛН-15 од 2/2/2007 Друштво за производњу и трговину „МАКСИ ПЕТРОЛ” д.о.о. Велика Плана 06615368 Велика Плана Деспота Стефана број 42 311.02-684/2006-Л-I од 2/2/2007 23/5/2014
094/07-ЛН-15 од 27/2/2007 „Petroline“ д.о.о. Предузеће за истраживање, производњу, прераду и промет нафте, природног и течног гаса, увоз – извоз Нови Сад 20104937 Нови Сад Булевар ослобођења 95 311.02-49/2006-Л-I од 27/2/2007 3/9/2010
098/07-ЛН-15 од 1/3/2007 “NAFTEX GAS” друштвo са ограниченом одговорношћу Београд 20033096 Београд Симина 18 311.02-86/2006-Л-I од 1/3/2007 15/10/2010
095/07-ЛН-15 од 1/3/2007 Производно-прометно и услужно предузеће, експорт-импорт "НОЛЕКС" друштво са ограниченом одговорношћу, Петровац на Млави 17292005 Петровaц Српских владара 246 311.02-596/2006-Л-I од 1/3/2007 24/9/2014
101/07-ЛН-15 од 19/3/2007 „ENCO” д.о.о. Инђија 08775648 Инђијa Новосадски пут 2 311.02-450/2006-Л-I од 19/3/2007 5/5/2015
115/07-ЛН-15 од 30/3/2007 Предузећe за прoизводњу, трговину и услуге „BELING” д.о.о. 17277073 Чачак Атеница, Пета број 16 311.02-390/2006-Л-I од 30/3/2007 13/4/2011
124/07-ЛН-15 од 20/4/2007 Д.О.О. “ЕУРО ПЕТРОЛ” трговачко предузеће Суботица 08505004 Суботица Отмара Мајера 6 311.02-193/2006-Л-I од 20/4/2007 18/7/2014
123/07-ЛН-15 од 20/4/2007 Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕКСПРЕС ГАС" предузеће за производњу, промет и услуге Рума 08633380 Рума Аугуста Цесарца број 52 311.02-271/2006-Л-I од 20/4/2007 23/5/2014
130/07-ЛН-15 од 20/4/2007 Предузећe за трговину и посредовање "MG OIL"д.о.о. 17491571 Београд Даринке Радовић 8 311.02-547/2006-Л-I од 20/4/2007 23/5/2014
127/07-ЛН-15 од 20/4/2007 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА „ЕУРО-ПЕТРОЛ” ДОО ВРАЊЕ 17294407 Врање Партизански пут бб 311.02-669/2006-Л-I од 20/4/2007 13/6/2014
136/07-ЛН-15 од 16/5/2007 "ПАН-АЛКО ПРОМЕТ" производно трговинско предузеће д.о.о. Суботица 08827095 Суботица Корзо 10/б 311.02-384/2006-Л-I од 16/5/2007 13/9/2011
143/07-ЛН-15 од 16/5/2007 "ПАН-ПЕТРОЛ 2000" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Војка 08705321 Влашка Михајла Пупина 43 311.02-324/2006-Л-I од 16/5/2007 20/3/2015
142/07-ЛН-15 од 16/5/2007 „SINA COMMERCE” д.о.о. друштво за промет роба и услуга Београд 06001424 Београд Београд, улица Кичевска број 13а 311.02-53/2007-Л-I од 16/5/2007 7/11/2014
148/07-ЛН-15 од 16/5/2007 Привредно друштво за трговину и услуге "CENTARTRADE" Пожаревац 17043668 Пожаревац Кнез Милошев венац бб 311.02-299/2006-Л-I од 16/5/2007 5/12/2008
159/07-ЛН-15 од 4/6/2007 "ДЕТА" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ за производњу и промет, export-import Рума 08359318 Рума Владимира Назора бб 311.02-273/2006-Л-I од 4/6/2007 23/5/2014
161/07-ЛН-15 од 4/6/2007 Акционарско друштво "ХИГЛО" хладњача за прераду, складиштење и промет пољопривредно-прехрамбених производа Хоргош 08046204 Хоргош Стевана Сремца број 8 311.02-428/2006-Л-I од 4/6/2007 23/5/2014
166/07-ЛН-15 од 4/6/2007 Предузећe за консалтинг у области финансија „YU POINT” д.о.о. Београд 07437862 Београд Француска број 10 311.02-55/2007-Л-I од 4/6/2007 28/2/2012
178/07-ЛН-15 од 22/6/2007 ДОО "SIN-CO." ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АЛЕКСАНДРОВО 08810656 Александрово Жељезничка бб 311.02-61/2007-Л-I од 22/6/2007 31/8/2011
171/07-ЛН-15 од 22/6/2007 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА "ВИНОПРОДУКТ-ЧОКА" д.о.о. СУБОТИЦА 08715262 Суботица Корзо 10/Б 311.02-374/2006-Л-I од 22/6/2007 13/6/2014
193/07-ЛН-15 од 5/7/2007 Друштвo за трговину „ALEX INTERNATIONAL“ д.о.о. Ниш 06399215 Ниш ул. Расадник број 12/20 311.02-432/2006-Л-I од 5/7/2007 23/5/2014
194/07-ЛН-15 од 5/7/2007 Друштвo са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „GASPETROL“ Панчево 08290717 Панчево Копаоничка 19 311.02-297/2006-Л-I од 5/7/2007 5/5/2015
183/07-ЛН-15 од 5/7/2007 Мешовито предузеће за производњу, трговину и услуге V.R.P.COMPANY д.о.о. Параћин 17503464 Параћин Царице Милице 11 311.02-279/2006-Л-I од 5/7/2007 20/11/2009
189/07-ЛН-15 од 6/7/2007 Трговинско предузећe „AIN.К.” д.о.о. Београд 07721170 Београд, Сопот Неменикућe, Партизански пут број 56 311.02-327/2006-Л-I од 6/7/2007 23/5/2014
199/07-ЛН-15 од 13/7/2007 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд, Нови Београд Омладинских бригада 88-90, 7. спрат, стан 2300 311.02-561/2006-Л-I од 13/7/2007 25/8/2014
209/07-ЛН-15 од 20/7/2007 ДОО „ЛУГОЊА-ПЕТРОЛ” за туризам и угоститељство Нови Сад 08705933 Нови Сад улица Венизелоса број 13 311.02-96/2006-Л-I од 20/7/2007 23/5/2014
210/07-ЛН-15 од 20/7/2007 ИНДУСТРИЈА МЕСА „ТОПОЛА” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ТОПОЛА 08056781 Бачкa Тополa Маршала Тита број 3 311.02-68/2007-Л-I од 20/7/2007 23/5/2014
213/07-ЛН-15 од 26/7/2007 Предузеће за производњу и трговину "ИНТЕР ГАС" д.о.о. Београд 17154435 Београд Устаничка 128 А 311.02-125/2006-Л-I од 26/7/2007 18/7/2014
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије