English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 6: Снабдевање електричном енергијом (број лиценци: 19)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
023/06-ЛЕ-10 од 7/9/2006 Затворено акционарско друштво "MC INVEST CONSULTING" АД Београд 20161922 Београд Обилићев Венац број 19 312-518/2006-Л-I од 7/9/2006 12/3/2009
040/06-ЛЕ-10 од 29/12/2006 "IDIM TRADE" Д.О.О. Предузеће за трговину, консалтинг и инжењеринг Београд 20220511 Београд Булевар Арсенија Чарнојевића 95/5 312-666/2006-Л-I од 29/12/2006 27/5/2011
043/07-ЛЕ-10 од 30/3/2007 Привредно друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије "MBS Energy" д.о.о. Београд 20213051 Београд Булевар Деспота Стефана број 21 312-31/2007-Л-I од 30/3/2007 6/9/2011
052/08-ЛЕ-10 од 17/4/2008 „KAZTRANSGAS“ ДОО БЕОГРАД 20359048 Београд Књегиње Зорке број 42, II спрат, стан 8, 312-55/2008-Л-I од 17/4/2008 9/12/2011
054/08-ЛЕ-10 од 27/6/2008 „NOTOS“ ДОО БЕОГРАД, 20428139 Београд Јужни булевар 144/303а 312-77/2008-Л-I од 27/6/2008 31/8/2011
065/09-ЛЕ-10 од 27/3/2009 „ЕЦП ТИМ“ д.о.о. Београд 20486104 Београд Палисадска први део 5, 312-23/2009-Л-I од 27/3/2009 14/11/2011
0070/09-ЛЕ-10 од 4/12/2009 GREEK ALTERNATIVE ENERGY д.о.о., Београд 17325469 Београд, Нови Београд Палмира Тољатија 5/3 312-119/2009-Л-I од 4/12/2009 20/3/2012
0072/10-ЛЕ-10 од 5/5/2010 ENERGY SUPPLY COMPANY д.о.о., Београд 20448997 Београд, Нови Београд Партизанске авијације 11 312-40/2010-Л-I од 5/5/2010 20/3/2012
0085/11-ЛЕ-10 од 21/3/2011 ALPHA POWER SERBIA DOO BEOGRAD 20692014 Београд Војводе Влаховића 49г, 2.ulaz, спрат 3, стан 24 312-12/2011-Л-I од 21/3/2011 26/10/2012
0089/11-ЛЕ-10 од 4/10/2011 Предузеће VERDE POWER д.о.о., Београд 20766883 Ада Тадеуша Кошћушка 30, спрат 3 312-56/2011-Л-I од 4/10/2011 25/4/2013
0114/13-ЛЕ-СН од 22/2/2013 "SANDTON TRADING" доо, Београд 20661631 Београд Пожешка 58/7 312-105/2012-Л-I од 22/2/2013 6/8/2014
0119/13-ЛЕ-СН од 1/7/2013 Elektro energija SRB d.o.o. Beograd 20910879 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 6 312-39/2013-Л-I од 1/7/2013 1/3/2016
0126/13-ЛЕ-СН од 27/9/2013 EL ALNA doo Beograd-Zvezdara 20944889 Београд Војводе Бране 22, спрат III, стан 33 312-75/2013-Л-I од 27/9/2013 28/2/2014
0127/13-ЛЕ-СН од 13/11/2013 Привредно друштво "ENOI POWER SR" доо, Београд 20963069 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 50 312-94/2013-Л-I од 13/11/2013 1/3/2016
0132/14-ЛЕ-СН од 31/1/2014 Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ИВЈЕСТ, Чачак 20604816 Чачак Кужељева 21 312-109/2013-Л-I од 31/1/2014 13/6/2014
0193/16-ЛЕ-СН од 11/3/2016 Привредно друштво "PROENERGYBGD" доо, Београд 20894172 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 312-30/2016-Л-I од 11/3/2016 4/4/2019
0211/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 EVN Trading д.о.о. Београд (Врачар) 20381892 Београд Крунска 73 312-33/2016-Л-I од 26/4/2016 17/12/2020
0212/16-ЛЕ-СН од 26/4/2016 Привредно друштво "ENERGIA GAS AND POWER" д.о.о. Београд (Нови Београд) 20948914 Београд, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 10и/45 312-54/2016-Л-I од 26/4/2016 3/6/2022
0273/17-ЛЕ-СН од 20/6/2017 "ENGREEN" ДОО БЕОГРАД (Звездара) 20945974 Београд Димитрија Туцовића 117 312-79/2017-Л-I од 20/6/2017 22/10/2020
| 1-50

<< Back


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије