English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 14: Јавно снабдевање природним гасом (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
0193/13-ЛГ-ЈСН од 21/1/2013 Акционарско друштво за занатско-инсталатерске послове "СЛОГА" Кањижа 08144079 Кањижа Пут народних хероја 21 311.01-7/2013-Л-I од 21/1/2013 3/11/2015
| 1-50

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије