English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

Библиотека

Презентације

 Наслов

 Назив скупа, место одржавања

 Година

Аутор

Процес формирања регионалних координатора за сигурност рада и њихове улоге

CIGRE, Златибор

2021

Ненад Стефановић, Биљана Тривић

Нови учесници на тржишту електричне енергије

CIGRE, Златибор

2021

Милица Вуковљак, Марко Јанковић

Улога и задаци Агенције за енергетику Републике Србије у планирању развоја електродистрибутивних система

Привредна комора Србије, Београд

2017

мр Аца Вучковић

Регионално тржиште електричне енергије - нови моменти и улога Регулатора

Балкан Магазин, Београд

2017

Љиљана Хаџибабић

Energy Market In The Function Of Sustainable Energy Development In Serbia

11th International Forum for Clean Energy Technologies, Novi Sad

2017

Љиљана Хаџибабић

Могућности примене Регулативе 347/2013 у Републици Србији

CIGRE, Златибор

2017

Биљана Тривић, Милица Бркић Вуковљак, Петар Максимовић, мр Аца Вучковић

Мере за унапређење унутрашњег тржишта електричне енергије у оквиру зимског пакета Европске Комисије

CIGRE, Златибор

2017

Милица Бркић Вуковљак, Биљана Тривић, Петар Максимовић

Улога регулатора у хармонизацији методологије за израчунавање прекограничног преносног капацитета у региону југоисточне Европе

CIGRE, Златибор

2017

Robert A.Sinclair, Ненад Стефановић, Zviad Gachechiladze

Утицај евроинтеграција и промена у глобалној енергетици на електроенергетику Србије

Српска академија наука и уметности, Београд

2017

Љубо Маћић

Gas Interconnectors and Market Integration in SE - the software issue

10th SE Europe energy dialogue, Београд

2017

Петар Максимовић

Структурне реформе и улога регулаторних тела у Републици Србији

Научно друштво економиста Србије, Београд

2017

Љубо Маћић

Тржиште електричне енергије и природног гаса у функцији одрживог развоја енергетике у Србији

Међународни дани енергетике и инвестиција 2017, Нови Сад

2017

Љиљана Хаџибабић

Утицај регулаторних мера и промена на енергетским тржиштима на производњу електричне енергије

Електране 2016, Златибор

2016

Љубо Маћић

Balkan Region Energy Infrastructure Integration With EU

Balkan Energy Leaders 2016, Belgrade

2016

Петар Максимовић

Electricity Market Opening in South East Europe and Regulatory Developments

Electricity Trading and Market Dynamics, London, UK

2016

Ненад Стефановић

Developments in the regulatory framework in Serbia and the SEE region

Developments in the regulatory framework in Serbia and the SEE region, Sofia, Bulgaria

2016

Ненад Стефановић

Regulatory Investment Incentives - how regulators can promote infrastructure development

10. Гасни форум, Љубљана

2015

Петар Максимовић

Регионално тржиште електричне енергије

Балкан магазин, Београд

2015

Љиљана Хаџибабић

Electricity and Gas Market Development in Serbia

Energy horizon of Serbia, Нови Сад

2015

Љиљана Хаџибабић

Energy activities regulation in downstream Oil Sector of the Republic of Serbia

Europian Downstream reFINEd future of the industry, Hungary

2015

Небојша Ћулум

Инвестициони подстицаји за одрживи развој енергетике

IEEP 2015, Златибор

2015

Љубо Маћић

Десет година либерализације тржишта електричне енергије у Србији

CIGRE, Златибор

2015

Ненад Стефановић

An update on Serbia’s Electricity Market

7th Energy Trading Week, Беч

2015

Ненад Стефановић

Зашто и како регулисати берзу електричне енергије?

CIGRE, Златибор

2015

Ненад Стефановић

Одређивање цена системских услуга у електроенергетском систему

CIGRE, Златибор

2015

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Милица Бркић-Вуковљак

Тржиште електричне енергије у Србији

Енергетски самит, Неум

2015

мр Аца Вучковић

Тржиште енергије, цене и сигурност снабдевања

ЕЛЕКТРАНЕ 2014

2014

Љубо Маћић

Отварање тржишта природног гаса 1. јануара 2015.

АЕРС

2014

АЕРС

Проблеми функционисања и развоја тржишта енергије у Европској унији и Србији

Енергетика 2014, Златибор

2014

Љубо Маћић

Улога оператора дистрибутивног система у тржишном окружењу

CIGRE, Златибор

2013

Јасмина Трхуљ, мр Аца Вучковић, Љиљана Хаџибабић

Презентација АЕРС

USEA/USAID Energy Technology and Governance Program, Southeast Europe Distribution System Operator Security of Supply Working Group, оснивачки састанак, Загреб, Хрватска

2013

Љиљана Хаџибабић

Актуелни проблеми тржишта енергије

IEEP '13, Дивчибаре

2013

Љубо Маћић

Методогије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и цене природног гаса за јавно снабдевање

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

Дејана Миловановић

Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

Александар Попадић

Улога оператора дистрибутивног система у тржишном окружењу

31 Саветовање CIRED Србија, Златибор

2013

Јасмина Трхуљ, Аца Вучковић, Љиљана Хаџибабић

Интеграција и надзор над квалитетом услуге у сектору природног гаса

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

Бранка Тубин-Митровић

Слободно тржиште природног гаса – регулаторни аспекти

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

Љиљана Хаџибабић

The Role of AERS in the Liberalized Electricity Market and Basic Aspects of the Market

Workshop “Executive Program in Energy Trading”, Belgrade

2013

Никола Радовановић

Drivers and Obstacles for Market Integration in SEE

Workshop “A Possible Way to a Well Integrated and Competitive Electricity Market in South East Europe”, Rome

2013

Петар Максимовић

Grid Integration and Allocation of Cross- Border Capacity

Workshop “A Possible Way to a Well Integrated and Competitive Electricity Market in South East Europe”, Rome

2013

Ненад Стефановић

Energy Community Activities in Electricity Cross- Border Trading

Balkans Oil & Gas 2012 Summit, Athens

2013

Ненад Стефановић

Energy activities regulation in Oil Sector of the Republic of Serbia

Balkans Oil & Gas 2012 Summit, Athens

2012

Небојша Ћулум

Oтварање тржишта електричне енергије и природног гаса

Балкан магазин конференција, Београд

2012

Љиљана Хаџибабић

Отварање тржишта енергије у Србији и регулација цена

Конференција „Путеви енергије у региону и коришћење обновљивих извора енергије“, Београд

2012

Љубо Маћић

Регулација цена електричне енергије

Радионица у ЈП ЕПС, Београд

2012

Љубо Маћић

Цене и тарифе

Радионица у ЈП ЕПС, Београд

2012

др Гордан Танић

Look at the EU Third Package- SEE Perspective

4th Energy Trading Week CEE, Vienna

2012

Петар Максимовић

A United Region?

4th Energy Trading Week CEE, Vienna

2012

Ненад Стефановић

GGP VQM- Financing of VQM Programs

CEER- ECRB- EURELECTRIC Joint Workshop on VQM, Brussels

2012

Јасмина Трхуљ

Building up a Regional Energy Market- the Difficult Road Ahead

6th SEE Energy Dialogue- Redefining SEE Energy Map. Thessaloniki

2012

Ненад Стефановић

The Regional Electricity Market- Current Position and Development Prospects

IENE Workshop- Opening up the Western Balkans Energy Market, Belgrade

2012

Ненад Стефановић

Анализа ефикасности пословања дистрибутера природног гаса

ГАС 2012, Кладово

2012

мр Бранка Тубин- Митровић

Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорта Дани енергетике 2, Нови Сад 2012 природног гаса – новине

Дани енергетике 2, Нови Сад

2012

Александар Попадић

The New Energy Law in Serbia

4th MEETING OF THE DONOR COORDINATION GROUP FOR ENERGY SECTOR, Belgrade

2011

Петар Максиновић

Преглед стања у дистрибуцијама природног гаса и утицај новог ЗоЕ

Састанак енергетских субјеката Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине, Нови Сад

2011

Александар Попадић

Модел за избор стратегије развоја дистрибуције природног гаса

ГАС 2011, Кладово

2011

мр Бранка Тубин- Митровић

Политика цена енергије – нови услови и изазови

Привредна Комора Србије

2011

Љубо Маћић

South-East European Electricity Market Monitoring Project

Training Course: Monitoring Activities of the Energy Regulatory Commissions, Budapest

2011

Ненад Стефановић

Regulatory Perspectives on RES in Energy Community

Joint TSO-Utility Regulator Workshop on Integration and Cross Border Trade of RES in Regional Transmission Networks, Istanbul

2011

Ненад Стефановић

Monitoring and assessing operation of the regional electricity market, congestion management in the region and solving cross-border disputes

Seminar „EU Best Practices for Electricity Cross Border Trade“, Brussels

2011

Ненад Стефановић

The Energy Community Perspective

FLORENCE SCHOOL OF REGULATION-
Workshop on the Implementation of the 3rd European Legislative Package on Energy, Florence

2010

Петар Максимовић

Regulatory measures for enhancing liberalization of the electricity market in the 8th Region

U.S. Black Sea Regional Study Tour to OMS/MISO,
Carmel, Indiana

2010

Ненад Стефановић

Регулаторни аспекти имплементације интелигентних мерних система

CIRED Србија 2010,
Предсеминар “Smart grids”, Врњачка Бања

2010

Петар Максимовић

3. пакет енергетских прописа ЕУ - основне поставке и перспективе имплементације у Србији

ГАС 2010
Врњачка Бања

2010

Петар Максимовић

Тржиште електричне енергије – услови и перспективе

Електране 2010, Врњачка Бања

2010

Љубо Маћић

Искуства у примени тарифних система и могући правци побољшања

Међународни сајам Енергетике

2010

Александар Попадић

Преглед транспортних тарифа и третман прекограничног транспорта

Гасни Форум, Брдо, Словенија

2010

Александар Попадић

Имплментација EU Регулативе 1775/2005 У Србији

Workshop Енергетска заједница, Беч

2009

Александар Попадић

Protection of Vulnerable Customers in Serbia

ERRA Chairmen Committee, Vilnius

2008

Петар Максимовић

Cross Border Challenges in South – East European Electricity Markets

Cross Border Power Trading for the CEE & SEE Markets, Prague

2008

Ненад Стефановић

Specific economic and technical information (database) for benchmarking in erra members

ERRA Tariff and Pricing Committee Meeting, Skopje

2008

Младен Петронијевић, Небојша Деспотовић

Правила о раду дистрибутивног система за гас- структура и садржај

ГАС 2008, Врњачка Бања

2008

Александар Попадић

Три године АЕРС

 

Три године АЕРС, Београд

2008

Љубо Маћић

Electricity market development and regulatory initiatives in SEE

2 nd SEE Energy Dialogue, Thessaloniki

2008

Ненад Стефановић

Database for benchmarking in ERRA

ERRA Tariff and Pricing Committee Meeting, Budapest

2008

Младен Петронијевић, Небојша Деспотовић

Role of AERS in Natural Gas Sector Reform

16 th Meeting of the UNECE Gas Centre Task Force Group on the Implementation of EU Gas Directives, Belgrade

2008

Петар Максимовић

Надзор и регулација квалитета испоруке електричне енергије

JUKO CIGRE, Златибор

2008

др. Аца Марковић

Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце

 

2007

мр. Аца Вучковић

Споразум о енергетској заједници- основне поставке и примена

IX з имска ш кола европског права , Златибор

2007

Петар Максимовић

Database for Benchmarking in ERRA Countries

ERRA Tariff and Pricing Committee Meeting, Podgorica

2007

Небојша Деспотовић, Младен Петронијевић

Regulation in energy sector in Serbia

World Energy Council, Washington

2007

др. Мирко Цветковић, Љубо Маћић

Методологије и тарифни системи у електроенергетском сектору

JUKO CIGRE, Врњачка Бања

2007

мр. Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Обрадовић

Алокација прихода при изради тарифних система

JUKO CIGRE, Врњачка Бања

2007

мр. Аца Вучковић

Регулација енергетског сектора - са чим се улази у 2007

 

2007

Љубо Маћић

Transparency issues in AERS

ERRA Legal Regulation WG, Chisinau

2007

Никола Радовановић

Регионални балансни механизам

JUKO CIGRE, Врњачка Бања

2007

Ненад Стефановић, Никола Радовановић

Расподела прихода од координисаних аукција

JUKO CIGRE, Врњачка Бања

2007

Ненад Стефановић

Небојша Деспотовић

Introduction of Connection Charges - Case Study of Serbia

ERRA Workshop on connection of ne w customers and capacity enlargement, Talin

2007

Младен Петронијевић

Уговор о Енергетској заједници- корак ка паневропском тржишту енергије

3. Међународни сајам електричне енергије, рударства, гаса и нафте, обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности

2007

Петар Максимовић

Role of AERS in Energy Sector Reform

RISE Project, 7 th Consortium Meeting, Belgrade

2007

Петар Максимовић

Energy Agency of the Republic of Serbia

ERRA New Comissioner Training Course, Budapest

2007

др. Аца Марковић

Natural gas distribution sector development

6 th ERRA Investment Conference, Istambul

2007

Бранка Тубин

Serbia and the Athens Process

6 th ERRA Investment Conference, Istambul

2007

Никола Радовановић

The Treaty Establishing the Energy Community- a step towards the pan- European energy market

III International Regulatory Forum for CEE Countries, Prague

2007

Петар Максимовић

Basics of Legal Aspects of Regulatory Work

ERRA training course „ Introduction to energy regulation”, Budapest

2007

Никола Радовановић

Цене и тарифни системи

Презентација за новинаре

2007

Гордан Танић

Одређивање трошкова прикључења на преносну и дистрибутивну мрежу

JUKO CIGRE, Тара

2006

мр. Аца Вучковић, мр. Предраг Рајковић

Максимално одобрени приходи и тарифни системи

CIRED, Златибор

2006

мр. Аца Вучковић

Тарифни системи у сектору природног гаса

Нови Сад

2006

Младен Петронијевић

Извори финансирања развоја дистрибутивних мрежа

CIRED, Златибор

2006

мр. Аца Вучковић, Предраг Рајковић

Улога регулатора у енергетској заједници

Електране 2006, Врњачка Бања

2006

Петар Максимовић

Регулација квалитета испоруке електричне енергије

JUKO CIGRE, Тара

2006

Јасмина Трхуљ, Ненад Стефановић, Љиљана Хаџибабић
БИЛТЕН
Билтен #614
(22.7.2024)
Архива ... >>

ВЕСТИ
4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије