English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 21: Управљање дистрибутивним системом за природни гас (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
120/09-ЛГ-21 од 25/6/2009 Предузеће за производњу, промет и услуге "ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О. Крушевац 17423339 Крушевац Балканска 72 311.01-32/2009-Л-I од 25/6/2009 22/11/2012
| 1-50

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије