English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ


Регистар лиценци

О издатим и одузетим лиценцама Агенција за енергетику Републике Србије води јавни регистар у облику Регистарске књиге (штампана форма) и као јединствену базу података (електронска форма) у складу са Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији и посебним упутством.
Рок важења лиценци се рачуна од дана коначности решења.


Одаберите врсту прегледа или унесите матични број предузећа за претрагу

  • Издате лиценце *
  • Привремено одузете лиценце
  • Трајно одузете лиценце

    * изузев привремено одузетих, трајно одузетих, укинутих и престалих да важе по сили закона.


  • Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије