English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 11: Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
0157/13-ЛГ-ДСУ од 16/2/2007 Мешовито предузеће за производњу, изградњу и промет „LP-GAS” д.о.о. Београд 17233343 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 59, стан 64 311.01-198/2006-Л-I, 311.01-195/2006-Л-I од 16/2/2007 7/3/2013
0178/13-ЛГ-ДСУ од 27/3/2009 Акционарско друштво за занатско-инсталатерске послове "СЛОГА" Кањижа 08144079 Кањижа Пут народних хероја 21 311.01-393/2006-Л-I, 311.01-47/2008-Л-I од 27/3/2009 3/11/2015
| 1-50

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије