English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 22: Трговина на мало природним гасом за потребе тарифних купаца (број лиценци: 2)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
039/07-ЛГ-22 од 16/2/2007 Мешовито предузеће за производњу, изградњу и промет „LP-GAS” д.о.о. Београд 17233343 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 59, стан 64 311.01-196/2006-Л-I од 16/2/2007 7/3/2013
121/09-ЛГ-22 од 25/6/2009 Предузеће за производњу, промет и услуге "ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О. Крушевац 17423339 Крушевац Балканска 72 311.01-33/2009-Л-I од 25/6/2009 22/11/2012
| 1-50

<< Back


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије