English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 22: Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (број лиценци: 81)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
035/06-ЛН-15a од 17/11/2006 “ЦВЕТКОВИЋ” ДОО за услуге у превозу робе, export-import Нови Сад 08709939 Нови Сад Милована Глишића 1 311.02-284/2006-Л-I од 17/11/2006 21/5/2015
096/07-ЛН-15a од 1/3/2007 "Велпетрол" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга Бечеј 08669759 Бечеј Петровоселски пут бб 311.02-64/2006-Л-I од 1/3/2007 9/5/2012
126/07-ЛН-15a од 20/4/2007 „MDLine” ПРЕДУЗЕЋE ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД 17571052 Београд, Батајница улица Ратарска број 1 311.02-452/2006-Л-I од 20/4/2007 9/11/2012
147/07-ЛН-15a од 16/5/2007 "Кланица, прерада меса и трговинска радња КОСАНОВИЋ, Радослав Косановић, предузетник, Мартинци" 52440181 Сремска Митровица Војвођанска број 64 311.02-50/2007-Л-I од 16/5/2007 25/12/2009
139/07-ЛН-15a од 16/5/2007 Земљорадничка задруга "Павле Степановић" Велика Иванча-Младеновац 17231626 Велика Иванча Велика Иванча бб 311.02-515/2006-Л-I од 16/5/2007 5/4/2012
162/07-ЛН-15a од 4/6/2007 "ПАН-ПЕТРОЛ 2000" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Војка 08705321 Влашка Михајла Пупина 43 311.02-524/2006-Л-I од 4/6/2007 24/8/2015
167/07-ЛН-15a од 4/6/2007 Производно – трговинско и услужно предузећe Извар д.о.о.Шетоње 07587830 Шетоње Шетоње 311.02-372/2006-Л-I од 4/6/2007 25/11/2011
187/07-ЛН-15a од 6/7/2007 Услужно прометно предузећe „Корал експорт” д.о.о Братинац, Пожаревац 17183591 Пожаревац Братинац, Градиштански пут бб 311.02-489/2006-Л-I од 5/7/2007 13/4/2011
203/07-ЛН-15a од 13/7/2007 Привредно друштвo за промет и услуге НС ПРОМ ДОО, Лесковац 09168826 Лесковац Милана Топлице 1 311.02-493/2006-Л-I од 13/7/2007 25/11/2011
250/07-ЛН-15a од 14/9/2007 Предузеће за спољну и унутрашњу трговину "МИЛ-ПЕТРОЛ" Д.О.О. Влашка-Младеновац 17517708 Влашка Кружни пут 49 311.02-269/2006-Л-I од 14/9/2007 21/3/2011
262/07-ЛН-15a од 26/9/2007 Трговинско предузеће за спољну и унутрашњу трговину „Аутоцентар Здравковић” д.о.о. Свилајнац 17275119 Свилајнaц улица Димитрија Катића бб 311.02-93/2006-Л-I од 26/9/2007 31/1/2013
283/07-ЛН-15a од 5/10/2007 “NAFTEX GAS” друштвo са ограниченом одговорношћу Београд 20033096 Београд Симина 18 311.02-87/2006-Л-I од 5/10/2007 31/8/2011
276/07-ЛН-15a од 5/10/2007 ДОО „FULL SPEED” Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, промет и услуге Нови Сад 08788286 Нови Сад Нови Сад, Руменачки пут број 56 311.02-178/2006-Л-I од 5/10/2007 13/1/2011
280/07-ЛН-15a од 5/10/2007 Друштвo са ограниченом одговорношћу за трговину, производњу и пружање услуга „Симпек” Бор 07981732 Бор улица Наде Димић бб 311.02-54/2007-Л-I од 5/10/2007 25/1/2010
266/07-ЛН-15a од 5/10/2007 Предузећe за производњу, трговину и услуге „RAN-KOMERC“ EXPORT-IMPORT Друштво са ограниченом одговорношћу, Суботиште 08290962 Суботиштe Суботиштe, Каменова бб 311.02-274/2006-Л-I од 5/10/2007 15/6/2011
286/07-ЛН-15a од 10/10/2007 Предузетник Мирко Лазић из Пожаревца, оснивач Самосталне радње МВЛ-ПЕТРОЛ - Мирко Лазић, предузетник Пожаревац 50142426 Пожаревац Косте Абрашевића број 1 311.02-354/2006-Л-I од 10/10/2007 28/1/2016
296/07-ЛН-15a од 19/10/2007 Друштво за превоз, промет и услуге "ВУПЕТРОЛ" д.о.о. Рача 07597576 Рача Паланачка бб 311.02-65/2006-Л-I од 19/10/2007 6/9/2011
305/07-ЛН-15a од 13/11/2007 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "NADA COMERC" д.о.о. Врњачка Бања, Штулац 06356796 Врњачка Бања Штулац 311.02-179/2006-Л-I од 13/11/2007 15/6/2011
331/07-ЛН-15a од 18/12/2007 Предузетник Миленковић Николa – оснивач БЕЗИНСКЕ ПУМПЕ „Н ПЕТРОЛ” МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА ПРЕДУЗЕТНИК, СОКОБАЊА, ДУГО ПОЉЕ 60068259 Сокобања Дуго Поље 311.02-673/2006-Л-I од 18/12/2007 13/7/2012
327/07-ЛН-15a од 18/12/2007 ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ НА ВЕЛИКО И МАЛО EXPORT – IMPORT „МОРАВА ПЕТРОЛ”, ЈОВИЋ СРЕТЕН И ОРТАЦИ ОД, СТАЈКОВЦЕ, ВЛАСОТИНЦЕ 07657609 Власотинце Стајковце бб, 311.02-98/2006-Л-I од 18/12/2007 26/5/2010
352/07-ЛН-15a од 28/12/2007 „МП ПЕТРОЛ“ увозно извозно, производно и услужно предузеће, д.о.о. Аранђеловац 17426834 Аранђеловaц Занатлијска бб 311.02-275/2006-Л-I од 28/12/2007 9/12/2011
354/07-ЛН-15a од 28/12/2007 Привредно друштвo за промет и услуге „ELLECTO GAS” д.о.о. Обреновац 20237287 Обреновац Забрански пут број 2 311.02-77/2007-Л-I од 28/12/2007 31/8/2011
378/08-ЛН-15a од 30/1/2008 Предузеће за производњу, трговину и услуге ЋЕЛА КОМЕРЦ, д.о.о, Власотинце, 29. новембра 47 17275178 Власотинце 29. новембра 47 311.02-413/2006-Л-I од 28/1/2008 14/11/2011
385/08-ЛН-15a од 7/2/2008 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВА-ИМПОРТ ДОО КРУШАР, ИСАКОВО 06260535 Ћуприја Исаковo, Ћуприја 311.02-461/2006-Л-I од 7/2/2008 27/5/2011
388/08-ЛН-15a од 14/2/2008 Предузећe ''Мис петрол'' д.о.о., Панчево 07421168 Панчево Илије Гарашанина 14 311.02-238/2006-Л-I од 14/2/2008 21/5/2015
395/08-ЛН-15a од 25/2/2008 „NEED PETROL” ДОО Београд, Нови Београд 20118881 Београд Трећи Булевар број 25 311.02-133/2007-Л-I од 25/2/2008 31/8/2011
392/08-ЛН-15a од 25/2/2008 Привредно друштво за производњу, промет и услуге ТОЈМАН-ПЕТРОЛ, друштво са ограниченом одговорношћу, Бресно Поље, Трстеник 17384287 Трстеник Бресно Поље бб 311.02-409/2006-Л-I од 25/2/2008 25/11/2011
400/08-ЛН-15a од 25/2/2008 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ''ФЕМАН'' ДОО Равни општина Брус 17430670 Брус Равни, Разбојна бб 311.02-46/2007-Л-I од 25/2/2008 31/8/2011
409/08-ЛН-15a од 13/3/2008 Производно-трговинско предузеће "ШУМАДИЈА-ДРВО" ДОО Својново 17180533 Параћин Својново 311.02-473/2006-Л-I од 13/3/2008 22/8/2011
432/08-ЛН-15a од 17/4/2008 „EMG PETROLEUM” д.о.о. Београд 20217456 Београд улица Јурија Гагарина бб, 311.02-59/2007-Л-I од 17/4/2008 9/12/2011
433/08-ЛН-15a од 17/4/2008 „LDV PETROL” ДОО ЗА ТРГОВИНУ МОТОРНИМ ГОРИВИМА НОВИ САД 20072997 Нови Сад Народног фронта број 73 311.02-52/2007-Л-I од 17/4/2008 14/11/2011
431/08-ЛН-15a од 17/4/2008 МИСТ Предузећe за производњу, унутрашњу и спољну трговину, д.о.о, Лесковац 17447068 Лесковац Матеје Гупца 34 311.02-375/2006-Л-I од 17/4/2008 2/12/2011
453/08-ЛН-15a од 9/5/2008 „АЈАНТ ПЛУС”, ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГЕ, ДОО СЛЕПЧЕВИЋ 20224355 Слепчевић Слепчевић, Шабац, улица Душана Лончара бб, 311.02-57/2007-Л-I од 9/5/2008 14/11/2011
460/08-ЛН-15a од 29/5/2008 Предузетници Марковић Војче и Марковић Бобан – оснивачи Ортачке радње „Марковићи“, Марковић Војче и Марковић Бобан ОР, Петровац, Мелница 54952473 Мелница Мелница 311.02-552/2006-Л-I од 29/5/2008 31/1/2013
473/08-ЛН-15a од 9/7/2008 „ЕКО ПЕТРОЛ ПЛУС“ ДОО за грађевинарство, трговину и услуге Бегеч 20311525 Бегеч Бегеч, улица Николе Тесле бб 311.02-145/2007-Л-I од 9/7/2008 2/12/2011
477/08-ЛН-15a од 9/7/2008 Трговинско транспортно предузећe „ЦАР-ПЕТРОЛ” д.о.о. Клење 20099577 Голубац Клење бб 311.02-141/2007-Л-I од 9/7/2008 2/12/2011
485/08-ЛН-15a од 25/7/2008 ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНУ ТРГОВИНУ „МАРКО ЕКСПОРТ“ ДОО ПАРАЋИН 07371241 Параћин Томе Живановића бб 311.02-139/2007-Л-I од 25/7/2008 2/12/2011
484/08-ЛН-15a од 28/7/2008 ДОО „F&M PETROL“ за производњу, трговину и услуге Бачка Паланка 08573395 Бачка Паланка Светозара Милетића бб 311.02-260/2006-Л-I од 28/7/2008 29/12/2011
496/08-ЛН-15a од 21/8/2008 Д.О.О. „MAN-EKO PETROL“ Крушевац, Љубава 20366559 Крушевац Љубава 311.02-39/2008-Л-I од 21/8/2008 23/1/2012
494/08-ЛН-15a од 21/8/2008 Привредно друштвo за промет и услуге „LS2“ д.о.о. Александровац, Велика Врбница 20219491 Александровац Великa Врбницa, Александровац 311.02-12/2007-Л-I од 21/8/2008 14/11/2011
527/08-ЛН-15a од 29/10/2008 ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО „ДОЛОВАЦ ПЕТРОЛ“ Д.О.О. НОВИ ПАЗАР 17465155 Нови Пазар Рифарта Бурџевића бб 311.02-120/2007-Л-I од 29/10/2008 31/8/2011
546/08-ЛН-15a од 5/12/2008 Preduzeće za trgovinu i usluge export-import „LARIKO PLUS” d.o.o. Ruma 08777306 Рума Краљевачка бб 311.02-216/2006-Л-I од 5/12/2008 31/8/2011
568/08-ЛН-15a од 25/12/2008 “ББ МАНДИЋ“ д.о.о. Кула 20008016 Кула Исе Секицког 65 311.02-17/2008-Л-I од 25/12/2008 31/8/2011
578/09-ЛН-15a од 26/2/2009 Предузећe за трговину и услуге „GRANEX MTDV” д.о.о. Нови Сад 20040777 Нови Сад Футошка 1а 311.02-1/2009-Л-I од 26/2/2009 31/8/2011
582/09-ЛН-15a од 12/3/2009 ДРУШТВO СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АРАЛИС“, ПОЈАТЕ 20192607 Појатe Појатe, Виноградарска 1 311.02-110/2008-Л-I од 12/3/2009 2/12/2011
597/09-ЛН-15a од 8/5/2009 "КЕЛЕБИЈА ПЕТРОЛ" Предузеће за трговину на велико и мало, export-import, промет роба и услуга д.о.о. Келебија 08645949 Келебија Пут Едварда Кардеља 254 311.02-525/2006-Л-I од 8/5/2009 4/10/2011
599/09-ЛН-15a од 8/5/2009 ИНТЕГРА ГАС ДОО КОВИН 20095601 Ковин Индустријска зона блок 116 311.02-304/2006-Л-I од 8/5/2009 2/2/2018
0645/09-ЛН-15a од 27/10/2009 Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико и мало "ЧИМПИ", Велика Греда 08184020 Велика Греда Маршала Тита 215 311.02-78/2009-Л-I од 27/10/2009 29/11/2013
0648/09-ЛН-15a од 20/11/2009 "ПЛАН" друштво са ограниченом одговорношћу за консалтинг, инжењеринг и пројектовање, Нови Сад 08023760 Нови Сад Булевар ослобођења 59 311.02-94/2009-Л-I од 20/11/2009 26/12/2012
0682/10-ЛН-15a од 19/3/2010 GAZKOMPLEKTTRANS Д.О.О. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ 20241853 Београд Андрићев венац 4/5 311.02-83/2008-Л-I од 19/3/2010 26/12/2012
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије