English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 7: Снабдевање на велико електричном енергијом (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
0172/16-ЛЕ-СНВ од 14/1/2016 "RITAM ENERGY" доо, Београд 21105201 Београд Мајке Јевросиме 23 312-76/2015-Л-I од 14/1/2016 21/5/2020
| 1-50

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије