English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Расподела прекограничних преносних капацитета

У складу са чланом 109. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) оператор преносног система, уз сагласност Агенције за енергетику, доноси Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета.

Овим правилима се уређују поступак и начин расподеле права на коришћење прекограничних преносних електроенергетских капацитета, као и врста и обим података и начин њиховог објављивања.

Доношењем ових Правила, доступних на интернет страницама ЈП „Електромрежа Србије“ и Агенције за енергетику, успостављен је недискриминаторан и транспарентан оквир за расподелу прекограничних преносних капацитета на границама регулационе области ЈП ЕМС на којима није уговорена заједничка расподела преносних капацитета са суседним операторима.

Заједничка расподела преносних капацитета са суседним операторима

У складу са чланом 164. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21), поступак и начин расподеле права на коришћење прекограничних капацитета оператор преносног система, уз сагласност Агенције за енергетику, може уредити и уговором са суседним оператором преносног система, уговором са операторима преносних система других земаља, односно операторима тржишта електричне енергије.

Савет Агенције је дао сагласност јавном предузећу за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) на:
ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије