English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Методологије за одређивање цена

Агенција, у складу са овлашћењима дефинисаним Законом о енергетици, доноси следеће методологије:

  • методологију за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16, 99/18, 4/19, 158/20, 71/21, 141/22, 5/23) - интерно пречишћен текст,
  • методологију за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15, 98/16, 99/18, 158/20, 71/21, 141/22) - интерно пречишћен текст,
  • методологију за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије и
  • методологију за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 84/14, 109/15, 105/16, 79/17, 99/18, 150/20, 75/22, 141/22) - интерно пречишћен текст.
Методологијама се одређују:
  • услови и начини утврђивања максималне висине прихода енергетских субјеката
  • критеријуми и правила за расподелу прихода на категорије и групе купаца и
  • елементи за обрачун и начин обрачуна испоручене електричне енергије.

Утврђивањем максималне висине прихода треба да се омогући покривање оправданих трошкова пословања, као и одговарајући принос на ефикасно уложена средства и инвестиције у обављању регулисане енергетске делатности.

Методологијом се дефинишу критеријуми и правила на основу којих се одређују различити тарифни елементи и тарифе за поједине категорије и групе купаца, зависно од количине испоручене енергије и услова испоруке, снаге, сезонске и дневне динамике испоруке, места преузимања и начина мерења и других карактеристика. Такође се одређује и начин обрачуна испоручене електричне енергије крајњим купцима, односно услуге преноса и дистрибуције за кориснике ових система.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Цене
Системске услуге
Трошкови прикључења
Статистика
Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије