English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Регулисане цене

Приступ преносном систему

Приступ дистрибутивном систему

Снабдевање домаћинстава и малих купаца по регулисаним ценама

Приступ преносном систему

АД Електромрежа Србије - Ценовник

Цене за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије (важе од 01.02.2021. године)

Архива...

на врх

Приступ дистрибутивном систему

ПД ЕПС Дистрибуција - Ценовник

Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (важе од 01.02.2021. године)

Архива...
ПД за дистрибуцију електричне енергије (пре 01.07.2015. године)
01.07.2015. године извршено је спајање дистрибутивних предузећа ПД Електровојводина, ПД Електродистрибуција Београд, ПД Електросрбија, ПД Југоисток и ПД Центар у ПД ЕПС Снабдевање.

ПД „Електровојводина“

ПД „Електродистрибуција Београд“

ПД „Електросрбија“

ПД „Југоисток“

ПД „Центар“

на врх

Снабдевање домаћинстава и малих купаца по регулисаним ценама

ЈП "Електропривреда Србије" - Ценовник

Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање (важе од 01.02.2021. године)

Архива...

на врх

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Цене
Системске услуге
Трошкови прикључења
Статистика
Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије