English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Одредбом члана 88. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) прописано је да, поред других, регулисане цене могу бити и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације. Агенција за енергетику Републике Србије (Агенција) једанпут годишње анализира потребу регулисања наведених цена на основу:

  • оствареног нивоа конкурентности на домаћем тржишту електричне енергије;
  • достигнутог степена заштите енергетски угрожених купаца;
  • развоја регионалног тржишта електричне енергије и
  • процене расположивих прекограничних капацитета
и припрема и објављује извештај о потреби даљег регулисања тих цена. Поред тога, одредбом члана 194. Закона о енергетици прописано је да Агенција сваке године процењује неопходност одржавања резервног снабдевања и његов утицај на конкуренцију на тржишту и о томе сачињава извештај.

Одлуке и извештаје о потреби регулисања цена електричне енергије и резервног снабдевања можете наћи на следећем линку.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Цене
Системске услуге
Трошкови прикључења
Статистика
Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије