English
 Све/Области Home

О АГЕНЦИЈИ


Регистар лиценци

Привремено одузете лиценце

   Важећи Закон о енергетици (2014. година)

6 Снабдевање електричном енергијом (1)
12 Снабдевање природним гасом (1)
21 Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (1)

<< Back
Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије