English
 Све/Области Home

Библиотека

Стручни радови

 Наслов

 Место одржавања

 Година

Аутор

Процес формирања регионалних координатора за сигурност рада и њихове улоге

CIGRE, Златибор

2021

Ненад Стефановић, Биљана Тривић

Нови учесници на тржишту електричне енергије

CIGRE, Златибор

2021

Милица Вуковљак, Марко Јанковић

Могућности примене Регулативе 347/2013 у Републици Србији

CIGRE, Златибор

2017

Биљана Тривић, Милица Бркић Вуковљак, Петар Максимовић, мр Аца Вучковић

Мере за унапређење унутрашњег тржишта електричне енергије у оквиру зимског пакета Европске Комисије

CIGRE, Златибор

2017

Милица Бркић Вуковљак, Биљана Тривић, Петар Максимовић

Улога регулатора у хармонизацији методологије за израчунавање прекограничног преносног капацитета у региону југоисточне Европе

CIGRE, Златибор

2017

Robert A.Sinclair, Ненад Стефановић, Zviad Gachechiladze

Регулација цена електричне енергије за гарантовано снабдевање

CIGRE, Златибор

2017

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Тривић

Анализа и регулаторни третман губитака на дистрибутивним системима

ГАС, Врњачка Бања

2016

мр Бранка Тубин-Митровић

Утицај евроинтеграција и промена на глобалним енергетским тржиштима на енергетски јавни сектор у Србији

НДЕС

2015

Љубо Маћић

Зашто и како регулисати берзу електричне енергије?

CIGRE, Златибор

2015

Ненад Стефановић

Одређивање цена системских услуга у електроенергетском систему

CIGRE, Златибор

2015

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Милица Бркић-Вуковљак

Улога оператора дистрибутивног система у тржишном окружењу

CIGRE, Златибор

2013

Јасмина Трхуљ, мр Аца Вучковић, Љиљана Хаџибабић

Паметна бројила – анализа оправданости увођења

CIRED, Врњачка Бања

2014

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

Енергетска статистика – цена електричне енергије

CIRED, Врњачка Бања

2014

др Гордан Танић, мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

Интеграција и надзор над квалитетом услуге у сектору природног гаса

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

мр Бранка Тубин- Митровић

Benchmarking kvalitete opskrbe električnom energijom u energetskoj zajednici

Savjetovanje HO CIRED, Sveti Martin na Muri, Hrvatska

2012

Zlatko Zmijarević, Jasmina Trhulj, David Batič, Lahorko Wagmann

Инжењеринг модел за оцену ефикасности дистрибутивних предузећа

CIRED, Врњачка Бања

2012

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

A European Benchmarking of Voltage Quality Regulation

15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2012, Hong Kong

2012

Math Bollen, Yvonne Beyer, Emmanouil Styvactakis, Jasmina Trhulj, Riccardo Vailati, Werner Friedl

Анализа ефикасности пословања дистрибутера природног гаса

ГАС 2012, Кладово

2012

мр Бранка Тубин- Митровић

Модел за избор стратегије развоја дистрибуције природног гаса

ГАС 2011, Кладово

2011

мр Бранка Тубин- Митровић

Утицај обновљивих извора на цену електричне енергије

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

Регулаторни подстицаји за инвестиције у нове прекограничне преносне капацитете

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Ненад Стефановић

Надгледање тржишта електричне енергије праћењем показатеља коришћења прекограничних преносних капацитета

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Љиљана Хаџибабић, Ненад Стефановић

Преглед балансних механизама у југоисточној Европи

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Ненад Стефановић

Long-Term Transmission Network Expansion Planning Considering the Economic Criteria and The Flow-Based Market Model

11th IAEE European Conference: “Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis”, Vilnius - Lithuania, August 25-28

2010

Милан Вукасовић, Oliver John, Ненад Стефановић

Упоредни преглед параметара за прекогранични промет електричне енергије у југоисточној Европи и њихова усклађеност са регулативом ЕУ

29.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2009

Ненад Стефановић, Никола Радовановић

Енергетске специфичности као предуслов за отварање тржишта електричне енергије на велико у југоисточној Европи

29.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2009

Ненад Стефановић

Надзор и регулација квалитета услуга у испоруци и снабдевању електричном енергијом

I Савјетовање CG KO CIGRE, Пржно, Црна Гора
Belgrade , Serbia

2009

Јасмина Трхуљ

Service Quality Monitoring and Regulation

International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe-DEMSEE, Belgrade, Serbia

2009

Јасмина Трхуљ

Benchmarking of distribution companies

4th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (ДЕМСЕЕ2009)
Belgrade , Serbia

2009

Небојша Деспотовић , мр Аца Вучковић

Подстицајнe методе за регулацију цена

JUKO CIGRE 2009

2009

мр Аца Вучковић , Небојша Деспотовић

Могућа решења у тарифном систему за продају електричне енергије за купце из категорије широка потрошња

CIRED 2008

2008

мр Аца Вучковић

Надзор и регулација квалитета услуге у дистрибуцији и снабдевању електричном енергијом

VI Саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије и Црне Горе-CIRED 2008, Врњачка Бања, Србија

2008

Јасмина Трхуљ, Љиљана Хаџибабић, мр Аца Вучковић

Компаративна анализа ефикасности дистрибутивних предузећа

CIRED 2008

2008

Небојша Деспотовић, Дијана Унковић, мр Аца Вучковић, Јасмина Трхуљ

The Aspect of Supervising and Remote Control System Developing - SCADA Implementation

IGRC - International Gas union Research Conference Paris

2008

Милован Милојевић, Владимир Милошевић, Елиша Кабиљо, Љубинка Миленковић, Милева Цветковић, Душан Јовичић

Енергетски деривативи: објашњење и примена

JUKO CIGRЕ, 13.симпозијум „Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему“, Тара

2006

Иван Јанковић, Ненад Стефановић, Мијат Милошевић

Одређивање трошкова прикључења на преносну и дистрибутивну мрежу

JUKO CIGRE Симпозијум 2006

2006

мр. Аца Вучковић, мр. Предраг Рајковић

Трошкови прикључака на дистрибутивну мрежу

CIRED 2006

2006

мр. Аца Вучковић, мр. Предраг Рајковић

Методологије и тарифни системи у електроенергетском систему Србије

JUKO CIGRE 2007

2006

мр. Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Обрадовић, мр. Предраг Рајковић

Алокација прихода при изради тарифних система за пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије

JUKO CIGRE 2007

2006

мр. Аца Вучковић,

Регулација квалитета испоруке електричне енергије

13. Симпозијум Управљање и телекомуникације у ЕЕС- JUKO CIGRE , Тара, Србија

2006

Јасмина Трхуљ, Ненад Стефановић, Љиљана Хаџибабић

Регулаторни аспекти предлога за успостављање регионалног тржишта за балансну енергију у југоисточној Европи

АЕРС

2006

Ненад Стефановић, Никола Радовановић

Могући модели расподеле прихода од координисаних аукција између оператора преносног система у југоисточној Европи

АЕРС

2006

Ненад Стефановић, Небојша Деспотовић

Уговор о оснивању енергетске заједнице – основне поставке и нове могућности за енергетски сектор Србије

JUKO CIGRE, Тара

2006

Петар Максимовић

Улога агенције за енергетику Републике Србије у реформама енергетског сектора

JUKO CIGRE, Тара

2006

Љубо Маћић
БИЛТЕН
Билтен #551
(20.10.2021)
Архива ... >>

ВЕСТИ
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије