English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 7: Снабдевање на велико електричном енергијом (број лиценци: 0)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
За изабрану енергетску делатност нема издатих лиценци

<< Back


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије