English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 12: Снабдевање природним гасом (број лиценци: 7)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
057/07-ЛГ-24 од 27/2/2007 Друштвo са ограниченом одговорношћу „CONSULT 2000“ за трговину на велико и услуге Зрењанин 08738386 Зрењанин Првомајска 143 311.01-573/2006-Л-I од 27/2/2007 25/1/2010
061/07-ЛГ-24 од 27/2/2007 Предузећe за трговину и услуге EGAL METERING доо Београд 17521233 Београд Паје Адамова 2 311.01-595/2006-Л-I од 27/2/2007 6/9/2011
0137/11-ЛГ-24 од 4/10/2011 RUSSIAN-SERBIAN TRADING CORPORATION AD, Нови Сад 20699701 Нови Сад Булевар ослобођења 5 311.01-57/2011-Л-I од 4/10/2011 21/7/2015
0222/14-ЛГ-СН од 6/6/2014 "TRON TEX" доо за производњу, трговину и услуге, Нови Сад 20662417 Нови Сад Футошки пут 40б 311.01-39/2014-Л-I од 6/6/2014 24/9/2014
0242/15-ЛГ-СН од 30/1/2015 Јавно предузећe за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „ЕЛГАС” Ј.П. Сента 08025886 Сента Калмана Миксата број 37 311.01-84/2014-Л-I од 30/1/2015 5/5/2015
0265/16-ЛГ-СН од 28/1/2016 Привредно друштво "PROENERGYBGD" доо, Београд 20894172 Београд, Нови Београд Владимира Поповића 6 311.01-146/2015-Л-I од 28/1/2016 4/4/2019
0274/16-ЛГ-СН од 22/9/2016 "FENICE ENERGY" доо, Нови Сад 21186562 Нови Сад Трг Републике 20 311.01-141/2016-Л-I од 11/7/2019 11/7/2019
| 1-50

<< Back


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије