English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 12: Снабдевање природним гасом (број лиценци: 0)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
За изабрану енергетску делатност нема издатих лиценци

<< Back


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије