English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одлуке и мишљења о сертификацији оператора преносног и транспортног система

YUGOROSGAZ TRANSPORT

Датум

Документ

12.12.2016.

Одлука о издавању сертификата „Yugorosgaz-transport“ д.о.о. Ниш као независном оператору система

22.04.2017.

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице 2/17 о Одлуци Агенције о сертификацији „Yugorosgaz-transport“ д.о.о. Ниш

20.06.2017.

Коначна Одлука о издавању сертификата „Yugorosgaz-transport“ д.о.о. Ниш као независном оператору система

15.07.2019.

Одлука о одузимању сертификата „Yugorosgaz-transport“ д.о.о. Ниш као независном оператору система

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА

Датум

Документ

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ (ЈП ЕМС)

Датум

Документ

26.01.2017.

Одлука о издавању сертификата ЈП ЕМС као оператору преносног система

15.06.2017.

Мишљење Секретаријата Енергетске заједнице 3/17 о Одлуци Агенције о сертификацији ЈП ЕМС

04.08.2017.

Коначна одлука о издавању сертификата ЈП ЕМС као оператору преносног система

ГАСТРАНС

Датум

Документ

21.02.2020.

Одлука о издавању сертификата ГАСТРАНС као независном оператору транспорта
ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије