English
 Све/Области


 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Питања и одговори

 • Да ли се плаћа царина за увоз и извоз електричне енергије у/из Републике Србије?
  АЕРС није надлежна за питање царинских дажбина. Треба се обратити надлежним царинским органима. На основу Уговора о оснивању Енергетске заједнице, ратификованог 2006. године, Република Србија је преузела обавезу да укине царинске дажбине и квантитативна ограничења увоза и извоза када се ради о електричној енергији и природном гасу за државе на које се Уговор односи.
 • У складу са Чланом 10.1.3 „Правила за расподелу прекограничних капацитета Јавног предузећа за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) на границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01/01– 31/01/2012, могуће је да дође до ограничења права на капацитет „услед планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних одржавања, услед Више силе или других непланираних/непредвиђених догађаја у електроенергетском систему.“ Појам „непланирани/непредвиђени догађаји“ није дефинисан у правилима и може да подразумева већи број догађаја који могу довести до ограничења и постоји ризик да би појам могао да подразумева ситуације и ван „хитних ситуација када оператор преносног система мора деловати хитно, а редиспечинг или компензацијска трговина (countertrading) нису могући“ што је заправо једина прилика у којој је дозвољено ограничење капацитета у складу са Уредбом 1228/2003 (Члан 6(2)). Молимо вас да разјасните појам „непланирани/непредвиђени догађаји“ (осим Више силе) у Члановима 10.1.3, 10.1.7 и 10.2.3 Правила за расподелу капацитета за 2012. годину.
  Ови Чланови не представљају никакве основе или могућност за ограничење капацитета ван онога што предвиђа Члан 6 (2) Уредбе 1228/2003 као једини могући разлог („хитне ситуације када оператор преносног система мора деловати хитно, а редиспечинг или компензацијска трговина (countertrading) нису могући“). Ово јасно проистиче из одредби Члана 10.3 Правила за расподелу капацитета који је уведен на инсистирање АЕРС-а. Како би се избегла било каква сумња по овом питању, макар била и сумња заснована на избору речи, учинићемо напоре како би се другачије дефинисале одредбе горе поменутих Чланова Правила за расподелу капацитета за 2013. годину.
 • Члан 10.1.8 „Правила за расподелу прекограничних капацитета Јавног предузећа за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) у границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01/01– 31/01/2012, даје дефиницију Више силе која гласи „Под Вишом силом се сматрају догађаји и околности који се нису могли предвидети, спречити, избећи и отклонити предузимањем мера које се примењују у циљу очувања сигурног и поузданог рада електроенергетског система, у складу са Правилима о раду преносног система, а који су наступили након спроведене алокационе процедуре, а нарочито елементарне непогоде, пожари, поплаве, земљотреси, ванредно стање и ратна дејства, као и мере и одлуке државних органа и организација оператора преносних система.“ Ова дефиниција Више силе подразумева и „мере државних органа и организација оператора преносних система“, што би могло пре да представља реакцију на ванредну ситуацију него саму ванредну ситуацију. Молимо вас да детаљније назначите које се мере државних органа и организација оператора преносних система поменутих у Члану 10.1.8 Правила за расподелу капацитета за 2012.годину могу сматрати Вишом силом. Молимо вас да појасните да ли само мере неопходне као хитна реакција на ванредну ситуацију могу довести до ограничења капацитета.
  Познато је да постоје различите нијансе у компаративном праву (као и у случају држава чланица ЕУ и других ТСО) када је реч о дефиницији Више силе. Без обзира на ову чињеницу и не желећи да се отвара непотребна научна дебата по овом питању, АЕРС ће тумачити одредбе Правила за расподелу капацитета на начин тако да само мере које су неопходне као хитна реакција на ванредну ситуацију могу довести до ограничења капацитета. • БИЛТЕН
  Билтен #483
  (4.12.2018)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
  24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
  26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
  12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
  25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
  18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
  4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
  8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
  9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
  2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
  2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
  23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
  17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
  22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
  15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
  14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
  8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
  21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
  20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
  20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
  1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
  5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
  18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
  31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
  18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
  23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
  16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
  10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
  2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
  27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
  29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије