English
 Све/Области

Energy Regulation in Emerging Countries
April 24-28 2017, Kazan, Russian Federation

   Home

Библиотека

Стручни радови

 Наслов

 Место одржавања

 Година

Аутор

Анализа и регулаторни третман губитака на дистрибутивним системима

ГАС, Врњачка Бања

2016

мр Бранка Тубин-Митровић

Утицај евроинтеграција и промена на глобалним енергетским тржиштима на енергетски јавни сектор у Србији

НДЕС

2015

Љубо Маћић

Зашто и како регулисати берзу електричне енергије?

CIGRE, Златибор

2015

Ненад Стефановић

Одређивање цена системских услуга у електроенергетском систему

CIGRE, Златибор

2015

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Милица Бркић-Вуковљак

Улога оператора дистрибутивног система у тржишном окружењу

CIGRE, Златибор

2013

Јасмина Трхуљ, мр Аца Вучковић, Љиљана Хаџибабић

Интеграција и надзор над квалитетом услуге у сектору природног гаса

Научно-стручни скуп о гасу и гасној техници са међународним учешћем, „ГАС 2013.”, Дивчибаре

2013

мр Бранка Тубин- Митровић

Benchmarking kvalitete opskrbe električnom energijom u energetskoj zajednici

Savjetovanje HO CIRED, Sveti Martin na Muri, Hrvatska

2012

Zlatko Zmijarević, Jasmina Trhulj, David Batič, Lahorko Wagmann

Инжењеринг модел за оцену ефикасности дистрибутивних предузећа

CIRED, Врњачка Бања

2012

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

A European Benchmarking of Voltage Quality Regulation

15th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2012, Hong Kong

2012

Math Bollen, Yvonne Beyer, Emmanouil Styvactakis, Jasmina Trhulj, Riccardo Vailati, Werner Friedl

Анализа ефикасности пословања дистрибутера природног гаса

ГАС 2012, Кладово

2012

мр Бранка Тубин- Митровић

Модел за избор стратегије развоја дистрибуције природног гаса

ГАС 2011, Кладово

2011

мр Бранка Тубин- Митровић

Утицај обновљивих извора на цену електричне енергије

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

мр Аца Вучковић, Небојша Деспотовић

Регулаторни подстицаји за инвестиције у нове прекограничне преносне капацитете

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Ненад Стефановић

Надгледање тржишта електричне енергије праћењем показатеља коришћења прекограничних преносних капацитета

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Љиљана Хаџибабић, Ненад Стефановић

Преглед балансних механизама у југоисточној Европи

30.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2011

Ненад Стефановић

Long-Term Transmission Network Expansion Planning Considering the Economic Criteria and The Flow-Based Market Model

11th IAEE European Conference: “Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis”, Vilnius - Lithuania, August 25-28

2010

Милан Вукасовић, Oliver John, Ненад Стефановић

Упоредни преглед параметара за прекогранични промет електричне енергије у југоисточној Европи и њихова усклађеност са регулативом ЕУ

29.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2009

Ненад Стефановић, Никола Радовановић

Енергетске специфичности као предуслов за отварање тржишта електричне енергије на велико у југоисточној Европи

29.саветовање CIGRЕ СРБИЈА, Златибор

2009

Ненад Стефановић

Надзор и регулација квалитета услуга у испоруци и снабдевању електричном енергијом

I Савјетовање CG KO CIGRE, Пржно, Црна Гора
Belgrade , Serbia

2009

Јасмина Трхуљ

Service Quality Monitoring and Regulation

International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe-DEMSEE, Belgrade, Serbia

2009

Јасмина Трхуљ

Benchmarking of distribution companies

4th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (ДЕМСЕЕ2009)
Belgrade , Serbia

2009

Небојша Деспотовић , мр Аца Вучковић

Подстицајнe методе за регулацију цена

JUKO CIGRE 2009

2009

мр Аца Вучковић , Небојша Деспотовић

Могућа решења у тарифном систему за продају електричне енергије за купце из категорије широка потрошња

CIRED 2008

2008

мр Аца Вучковић

Надзор и регулација квалитета услуге у дистрибуцији и снабдевању електричном енергијом

VI Саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије и Црне Горе-CIRED 2008, Врњачка Бања, Србија

2008

Јасмина Трхуљ, Љиљана Хаџибабић, мр Аца Вучковић

Компаративна анализа ефикасности дистрибутивних предузећа

CIRED 2008

2008

Небојша Деспотовић, Дијана Унковић, мр Аца Вучковић, Јасмина Трхуљ

The Aspect of Supervising and Remote Control System Developing - SCADA Implementation

IGRC - International Gas union Research Conference Paris

2008

Милован Милојевић, Владимир Милошевић, Елиша Кабиљо, Љубинка Миленковић, Милева Цветковић, Душан Јовичић

Енергетски деривативи: објашњење и примена

JUKO CIGRЕ, 13.симпозијум „Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему“, Тара

2006

Иван Јанковић, Ненад Стефановић, Мијат Милошевић

Одређивање трошкова прикључења на преносну и дистрибутивну мрежу

JUKO CIGRE Симпозијум 2006

2006

мр. Аца Вучковић, мр. Предраг Рајковић

Трошкови прикључака на дистрибутивну мрежу

CIRED 2006

2006

мр. Аца Вучковић, мр. Предраг Рајковић

Методологије и тарифни системи у електроенергетском систему Србије

JUKO CIGRE 2007

2006

мр. Аца Вучковић, Небојша Деспотовић, Биљана Обрадовић, мр. Предраг Рајковић

Алокација прихода при изради тарифних система за пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије

JUKO CIGRE 2007

2006

мр. Аца Вучковић,

Регулација квалитета испоруке електричне енергије

13. Симпозијум Управљање и телекомуникације у ЕЕС- JUKO CIGRE , Тара, Србија

2006

Јасмина Трхуљ, Ненад Стефановић, Љиљана Хаџибабић

Регулаторни аспекти предлога за успостављање регионалног тржишта за балансну енергију у југоисточној Европи

АЕРС

2006

Ненад Стефановић, Никола Радовановић

Могући модели расподеле прихода од координисаних аукција између оператора преносног система у југоисточној Европи

АЕРС

2006

Ненад Стефановић, Небојша Деспотовић

Уговор о оснивању енергетске заједнице – основне поставке и нове могућности за енергетски сектор Србије

JUKO CIGRE, Тара

2006

Петар Максимовић

Улога агенције за енергетику Републике Србије у реформама енергетског сектора

JUKO CIGRE, Тара

2006

Љубо Маћић
БИЛТЕН
Билтен #448
(18.4.2017)
Архива ... >>

ВЕСТИ
31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије