English
 Све/Области

5th ERRA Training Course
Renewable Energy Regulation
February 19-23, 2018, Budapest, Hungary

   Home

OБРАСЦИ

Законом о енергетици су дефинисани послови које обавља Агенција за енергетику (чланови 10. и 15.), као и овлашћења Агенције да захтева од енергетских субјеката податке и документацију неопходне за извршавање тих послова (члан 16.). Ради прибављања дела података о пословним активностима енергетских субјеката, сачињена је збирка образаца за унос података, која чини Инфо правила. Инфо правилима се дефинишу подаци и документација који се користе за потребе:

 • давања мишљења Агенције у поступку утврђивања регулисаних цена, у складу са Законом (цене приступа и коришћења система за пренос, транспорт и дистрибуцију електричне енергије и природног гаса, транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, цене електричне енергије и природног гаса за тарифне купце) и
 • праћења података о енергетским субјектима у вези са обављањем енергетских делатности.
Инфо правилима су утврђени формати и рокови у којима енергетски субјекти достављају податке Агенцији за енергетику.

Попуњене табеле Инфо правила се у електронској форми достављају Агенцији на адресу: infocode@aers.rs

 • Електрична и топлотна енергија
 • Природни гас
 • Нафта и деривати
  БИЛТЕН
  Билтен #463
  (9.1.2018)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
  15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
  8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
  21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
  31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
  20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
  20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
  20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
  1.6.2017 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину ... >> Детаљније
  1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
  28.4.2017 - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о. ... >> Детаљније
  31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
  10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
  26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
  29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
  29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
  12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
  5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
  18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
  31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
  18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
  23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
  16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
  10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
  2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
  27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
  29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије