English
 Све/Области

Energy Regulation in Emerging Countries
April 24-28 2017, Kazan, Russian Federation

   Home

OБРАСЦИ

Законом о енергетици су дефинисани послови које обавља Агенција за енергетику (чланови 10. и 15.), као и овлашћења Агенције да захтева од енергетских субјеката податке и документацију неопходне за извршавање тих послова (члан 16.). Ради прибављања дела података о пословним активностима енергетских субјеката, сачињена је збирка образаца за унос података, која чини Инфо правила. Инфо правилима се дефинишу подаци и документација који се користе за потребе:

 • давања мишљења Агенције у поступку утврђивања регулисаних цена, у складу са Законом (цене приступа и коришћења система за пренос, транспорт и дистрибуцију електричне енергије и природног гаса, транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, цене електричне енергије и природног гаса за тарифне купце) и
 • праћења података о енергетским субјектима у вези са обављањем енергетских делатности.
Инфо правилима су утврђени формати и рокови у којима енергетски субјекти достављају податке Агенцији за енергетику.

Попуњене табеле Инфо правила се у електронској форми достављају Агенцији на адресу: infocode@aers.rs

 • Електрична и топлотна енергија
 • Природни гас
 • Нафта и деривати
  БИЛТЕН
  Билтен #448
  (18.4.2017)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
  10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
  26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
  29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
  29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
  12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
  18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
  31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
  18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
  23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
  16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
  10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
  2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
  27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
  17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
  29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
  14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
  23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
  23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
  7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
  3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
  18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
  17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
  6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
  9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
  18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
  16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
  9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
  29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
  29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
  28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
  26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
  2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
  1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
  1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
  1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
  29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије