English
 Све/Области Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Електрична енергија

Заједничке аукције прекограничних преносних капацитета у 2019, ЕМС АД са:

МЕПСО, Македонија

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Македоније – МЕПСО и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Македоније – МЕПСО и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО
Правила за пријаву прекограничних правила размене ЕМС АД-МЕПСО
Прилози уговора 4-11

на врх

NOSBIH, Босна и Херцеговина

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Босне и Херцеговине – NOSBIH и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Босне и Херцеговине – NOSBIH и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Прилози уговора 4-9
Анекс уговора

на врх

Transelectrica, Румунија

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Румуније – CN Transelectrica – S.A. и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Румуније – CN Transelectrica – S.A. и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Прилози уговора 4-11

на врх

ESO, Бугарска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Бугарске – ESO и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Бугарске – ESO и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-ESO
Специфични Анекс за границу Зона трговања Бугарска – Србија за годишње и месечне аукције
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-ESO
Прилог 3 уговора
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Бугарска – Србија

на врх

HOPS, Хрватска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Хрватске HOPS и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Хрватске HOPS и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Измена уговора о управљању загушењима на српско-хрватској граници ЕМС АД - HOPS
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Специфични Анекс за границу Зона трговања Хрватска – Србија за годишње и месечне аукције
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Хрватска – Србија

на врх

MAVIR, Мађарска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Мађарске MAVIR и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Мађарске MAVIR и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR (Прилог 3А)
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR (Прилог 3Б)
Прилози уговора 4-9
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Мађарска – Србија
Обрада личних података

на врх


БИЛТЕН
Билтен #498
(10.9.2019)
Архива ... >>

ВЕСТИ
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
31.12.2018 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину ... >> Детаљније
16.12.2018 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину. ... >> Детаљније
13.12.2018 - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије ... >> Детаљније
12.12.2018 - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора ... >> Детаљније
22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије