English
 Све/Области

16th Energy Investment and Regulation Conference
September 25-26, 2017, Astana, Kazakhstan

   Home

О АГЕНЦИЈИ


Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

   Важећи Закон о енергетици (2014. година)

6 Снабдевање електричном енергијом (15)
11 Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас (2)
12 Снабдевање природним гасом (5)
13 Јавно снабдевање природним гасом (1)
17 Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива (2)
18 Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (204)
21 Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (73)

   Ранији закони

20 Дистрибуција природног гаса (1)
21 Управљање дистрибутивним системом за природни гас (1)
22 Трговина на мало природним гасом за потребе тарифних купаца (2)

<< Back
Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије