English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 12: Снабдевање природним гасом (број лиценци: 64)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
0270/16-ЛГ-СН од 8/6/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-79/2016-Л-I од 8/6/2016 10
0273/16-ЛГ-СН од 6/9/2016 Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-105/2016-Л-I од 6/9/2016 10
0275/16-ЛГ-СН од 29/9/2016 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад
20084600 Нови Сад Булевар ослобођења 69 311.01-136/2016-Л-I од 29/9/2016 10
0276/16-ЛГ-СН од 28/10/2016 Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.01-154/2016-Л-I од 28/10/2016 10
0280/17-ЛГ-СН од 28/4/2017 Предузеће "AGROINEX" ДОО, Нови Сад 08422133 Нови Сад Булевар ослобођења 3А 311.01-42/2017-Л-I од 28/4/2017 10
0298/17-ЛГ-СН од 27/10/2017 СОЈАПРОТЕИН акционарско друштво за прераду соје, Бечеј 08114072 Бечеј Индустријска 1 311.01-117/2017-Л-I од 27/10/2017 10
0304/19-ЛГ-СН од 9/5/2019 "METRO ENERGY" ДОО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НОВИ САД 20440473 Нови Сад Булевар Европе 11 311.01-23/2019-Л-I од 9/5/2019 10
0305/19-ЛГ-СН од 29/8/2019 "SOFT SISTEM" доо Београд-Палилула 21166863 Београд Ђушина бр. 9 311.01-51/2019-Л-I од 29/8/2019 10
0306/19-ЛГ-СН од 10/10/2019 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „CERENA-TRADE“ Д.О.О. СОМБОР 08716064 Сомбор Стапарски пут бб 311.01-61/2019-Л-I од 10/10/2019 10
0307/19-ЛГ-СН од 24/10/2019 "EURO-MONT-ING-PROJECT" доо, Београд 20850825 Београд, Нови Београд Трешњиног цвета 9 311.01-69/2019-Л-I од 24/10/2019 10
0310/20-ЛГ-СН од 29/5/2020 "METANLUX TRADE" доо, Београд 21551767 Београд, Нови Београд Јурија Гагарина 82 311.01-12/2020-Л-I од 29/5/2020 10
0311/20-ЛГ-СН од 4/6/2020 СИГАС д.о.о. Пожега 20269979 Пожегa Николе Пашића број 2 311.01-20/2020-Л-I од 4/6/2020 10
0314/21-ЛГ-СН од 8/4/2021 Јавно комунално предузеће “ДРУГИ ОКТОБАР” Вршац 08010072 Вршац Стевана Немање број 26 311.01-13/2021-Л-I од 8/4/2021 10
0315/21-ЛГ-СН од 13/5/2021 Друштво са ограниченом одговорношћу Завод за заваривање Београд - Вождовац 07028237 Београд Грчића Миленка бр. 67 311.01-27/2021-Л-I од 13/5/2021 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије