Српски
 Expand/Contract Home

PRICE REGULATION

Природни гас

Регулисане цене

Хронолошки преглед цена

Енергетски субјекти: Енергетска делатност:
Транспорт природног гаса Дистрибуција природног гаса Јавно снабдевање природним гасом

7. Октобар, Нови Кнежевац

  Преглед цена Преглед цена

Беогас, Београд

  Преглед цена Преглед цена

Београдске електране, Нови Београд

  Преглед цена Преглед цена

BOSS Construction, Трстеник

  Преглед цена Преглед цена

Cyrus Energy doo, Београд

  Преглед цена Преглед цена

Чока, Чока

  Преглед цена Преглед цена

Други октобар, Вршац

  Преглед цена Преглед цена

Елгас, Сента

  Преглед цена Преглед цена

Гас, Темерин

  Преглед цена Преглед цена

Гас, Бечеј

  Преглед цена Преглед цена

Гас - Феромонт, Стара Пазова

  Преглед цена Преглед цена

Гас - Рума, Рума

  Преглед цена Преглед цена

Градитељ, Србобран

  Преглед цена Преглед цена

Ингас, Инђија

  Преглед цена Преглед цена

Интерклима, Врњачка Бања

  Преглед цена Преглед цена

Комуналац, Нови Бечеј

  Преглед цена Преглед цена

Ковин - Гас, Ковин

  Преглед цена Преглед цена

Лозница - Гас, Лозница

  Преглед цена Преглед цена

Нови Сад - Гас, Нови Сад

  Преглед цена Преглед цена

Полет, Пландиште

  Преглед цена Преглед цена

Ресава Гас, Свилајнац

  Преглед цена Преглед цена

Сигас, Пожега

  Преглед цена Преглед цена

Сомбор - Гас, Сомбор

  Преглед цена Преглед цена

Србијагас, Нови Сад

Преглед цена Преглед цена

Срем - Гас, Сремска Митровица

  Преглед цена Преглед цена

Стандард, Ада

  Преглед цена Преглед цена

Суботицагас, Суботица

  Преглед цена Преглед цена

Топлана - Шабац, Шабац

  Преглед цена Преглед цена

Транспортгас Србија, Нови Сад

Преглед цена    

Ужице-гас, Ужице

  Преглед цена Преглед цена

Врбас - Гас, Врбас

  Преглед цена Преглед цена

Yugorosgaz , Београд

  Преглед цена Преглед цена

Yugorosgaz - Транспорт, Ниш

Преглед цена    

на врх

<< Back


RELATED LINKS
How prices are established
Methodologies for setting prices
Approval of prices and rationale
(Only in Serbian language)
Prices (Only in Serbian language)
Connection costs
Price statistics


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia