English
 Све/Области
ERRA Regulatory Research Award 2016
Call for Paper

WAME & Florence School of Regulation
The role of regulation in energy sector to increase access to energy
Иницијатива: Универзални приступ енергији

  Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 19. април 2016. - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) усвојио је 19. априла Методологију за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Овом методологијом, којом се она усклађује са Законом о енергетици, утврђују се на исти начин како је то било утврђено и у претходној методологији, ближи критеријуми за обрачун трошкова прикључења објекта  крајњег  купца  и  произвођача  природног  гаса,   односно  биогаса    на  систем  за  транспорт природног гаса,  односно дистрибутивни систем.


БЕОГРАД, 1. април 2016. - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) на седници одржаној 1. априла 2016. године донео је Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера. Правни основ за доношење правилника садржан је у Закону о енергетици, укључујући и одређивање рока након кога ће се  из регистра брисати изречене мере. 


БЕОГРАД, 25. март 2016. - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање

AERSОд 1. априла 2016. године, цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање биће снижене у просеку за 12,7 одсто, а за домаћинства 11,8 одсто, пошто је Савет Агенције за енергетику у петак, 25. марта, дао сагласност на одлуке 33 јавна снабдевача о  промени ових цена.


БЕОГРАД, 26. фебруар 2016. - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је дана 26. фебруара 2016. године јавну консултацију за Предлог правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера.

Јавна консулатација о Предлогу правилника спроводи се  у периоду од 29. фебруара 2016. године до 12. марта 2016. године.


БЕОГРАД, 17. фебруар 2016. - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште

AERS

Берза електричне енергије у Србији и југоисточној Европи - SEEPEX је у среду, 17. фебруара  покренула српско Дан-унапред тржиште електричне енергије, којe ће, како се очекује, повећати обим трговине електричном енергијом у целом региону.

 

 


БЕОГРАД, 29. јануар 2016. - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

 Агенција за енергетику Републике Србије је 29. јануара 2016. године објавила јавну консултацију за документ Методлогија за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Документ и образац за достављање примедби и сугестија може се наћи на сајту АЕРС у рубрици Јавна консултација - актуелно.


БЕОГРАД, 14. јануар 2016. - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 14. јануара 2016. године одлуке о изменама и допунама методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, као и методологије за одређивање  цене приступа складишту природног гаса.


БЕОГРАД, 23. децембар 2015. - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 23. децембра измене и допуне методологија за одређивање цена за пренос, дистрибуцију и јавно снабдевање електричном енергијом као и методологију за одређивање трошкова прикључења на сyстем за пренос и дистрибуцију електричне енергије. Овим је извршено усклађивање поменутих методологија са новим Законом о енергетици.


БЕОГРАД, 23. децембар 2015. - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници одржаној 23. децембра 2015. године донео је Одлуку којом се даје сагласност на Процедуру за прикључење објеката на преносни систем, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Електромрежа Србије” Београд, дана 27. новембра 2015. године. Правни основ за доношење наведене процедуре садржан је у члану 117. новом Закону о енергетици.


БЕОГРАД, 7. децембар 2015. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 04. децембра 2015. дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије, Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) и оператора преносних система из Бугарске (ЕАД), Мађарске (МАВИР), Румуније (ТРАНСЕЛЕКТРИКА), Хрватске (ХОПС) и Босне и Херцеговине (НОС БиХ) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2016. годину.


БЕЧ, 3. децембар 2015. - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB

AERS

Председник Одбора Регулаторне енергетске агенције (РАЕ) Црне Горе Бранислав Прелевић ре-изабран је за председника Регулаторног одбора Енергетске заједнице (ECRB), на децембарском редовном састанку ECRB  - једне од три институције Енергетске заједнице.


БЕОГРАД, 18. новембар 2015. - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије  је, на седници одржаној 17. новембра, дао сагласност Јавном предузећу за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) на Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета.   На интернет страници ЕМС-а су, осим донетих правила, постављена и упутства, обрасци потребни за учешће на аукцијама и информације о резултатима спроведених аукција.

 


БЕОГРАД, 17. новембар 2015. - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје

AERS

У складу са Законом о енергетици, Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници одржаној 16.11.2015. године донео је одлуку о давању сагласности на планове преузимања мерних уређаја, односно мерно-регулационих станица оператора дистрибутивних система, што треба да резултира њиховим бољим одржавањем, контролом и заменом савременијом опремом у циљу повећања тачности мерења.


БЕОГРАД, 6. новембар 2015. - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 03.11.2015. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС), којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система. Одлуци је претходила јавна консултација заинтересованих институција и корисника преносног електроенергетског система.


БЕЧ, 9. октобар 2015. - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета

AERS

Секретаријат Енергетске заједнице (ЕнЗ) објавио је 8. октобра Годишњи извештај о спровођењу обавеза које су њене земље чланице преузеле потписивањем Уговора о ЕнЗ, који први пут обухвата област Трећег енергетског пакета у секторима електричне енергије и природног гаса. У Извештају се за Србију наводи да је једна од предводница унутар ЕнЗ по питању спровођења овог дела европског енергетског законодавства.


БЕОГРАД, 18. септембар 2015. - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016.

AERSЗа грејање стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh. Годишњи трошкови обезбеђења ове количине енергије из различитих извора, зависе од ефикасности пећи и цена енергије, односно горива. Најјефтиније трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2015/2016. имаће домаћинства која се греју на дрво, док ће највеће трошкове имаti домаћинства која користе лож уље, пропан бутан гас и електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање.


БЕОГРАД, 16. септембар 2015. - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање

AERS

Од 1. октобра 2015. године цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање треба да буду ниже просечно за 9,1%, а за домаћинства 8.5%. Ово је треће смањење у овој години, након чега ће просечне цене гаса за све купце бити ниже за преко 23% од оних које су примењиване до јуна 2015.

 


БЕОГРАД, 21. јул 2015. - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом

AERS

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 21. јула 2015. донео нова Правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом, усаглашена са одредбама Закона о енергетици из децембра 2014. Правилима се уређују услови и поступак промене снабдевача крајњег купца по уговору о потпуном снабдевању електричном енергијом или природним гасом, као и права, обавезе и рокови поступања оператора система, тренутног и новог снабдевача и купца. Ова Правила ће се примењивати и на домаћинства која желе да промене снабдевача.


ЉУБЉАНА, 9. јул 2015. - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора

AERS

Европска комисија и Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) сагласили су се и предложили реизбор Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig) на место директора ACER-а. Предлог је заснован на резултатима које је ово тело остварило од формирања, маја 2010. до данас, као и на новим задацима и проширеним овлашћењима која су му недавно поверена. Управни одбор је на седници 8. јула доделио Поточнигу мандат да у наредне три године, почев од 16. септембра 2015., обавља функцију директора ACER-а.


БЕОГРАД, 29. јун 2015. - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије

AERSСавет Агенције за енергетику је дао сагласност на нове цене електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама. Цене електричне енергије за домаћинства се повећавају у просеку за 4,4%. Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 4,5% (без трошкова акцизе).


БЕОГРАД, 26. јун 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015.

AERSСавет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање.

Од 1. јула 2015. године цене природног гаса биће ниже од досадашњих у просеку за 11,2% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 10,5%.


БЕОГРАД, 29. мај 2015. - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967.

Министарствo рударства и енергетике Републике Србије  одбило је жалбу Доо Вуковић 1967 на решење Агенције за енергетику о одузимању лиценце за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом тој фирми због непридржавања законом прописаних услова за обављање енергетске делатности. Министарство је решење о одбијању жалбе доставило Доо Вуковић 1967 за трговину и услуге 28. маја 2015. године.


БЕОГРАД, 28. мај 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015.

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање. Од 1. јуна 2015. године цене природног гаса биће ниже од важећих у просеку за 5,4% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 5,1%.


БЕОГРАД, 12. март 2015. - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса

AERS

Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 01. фебруара 2015. формирају на исти начин као у ЕУ. У том оквиру је извршена и корекција учешћа фиксних и варијабилних трошкова у структури укупне цене, приближавањем реалном стању и европској пракси, тако да су 70% фиксни трошкови, а 30% варијабилни (до сада је у Србији било обрнуто). Ова промена је имала за последицу битно повећање цене капацитета (којом се покривају фиксни трошкови), али је пропорционално смањен удео цене енергента у трошковима транспорта.


БЕОГРАД, 2. фебруар 2015. - Због јачања долара нове цене гаса од марта

AERS

Иако су набавне цене природног гаса изражене у доларима у првом кварталу 2015. године ниже за 8.6%, од 02. марта обрачунаваће се нове, више цене гаса за јавно снабдевање. Ова промена је настала због раста курса долара за 16.8% од последње промене цена. Након претходне провере, Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке о новим ценама органа управљања 33 јавнa снабдевача.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса за 18 операторе дистибутивног система . Поменута правила уређују начин планирања дистрибутивног система, техничке услове прикључења, приступ систему, мерење са дефинисаном мерном опремом, одржавање објекта, поступке у случају поремећаја, обавезе корисника система и др. Ова правила су важан део регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса. Њима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника система.

 


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса

AERS

Савет АЕРС дао je на  седници од  30. јануара 2015. сагласност на Oдлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса  коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад у 26. јануара 2015. године.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 287 седници од 30. јануара 2015. године, дао сагласност на измене Правила  о раду дистрибутивног система електричне енергије привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ ,  „Центар“ Крагујевац, „Електросрбија“  Краљево, „Југоисток“ Ниш и  „Електровојводина“ Нови Сад. Измена се односи на одређивање профила потрошње за домаћинства и остале купце код којих се укупно утрошена електрична енергија очитава месечно.


БЕЧ, 29. јануар 2015. - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора

AERS

Секретаријат Енергетске заједнице објавио је у среду смернице везане успостављање функционалне, политичке и финансијске независности националних регулаторних тела, као једне од обавеза из Трећег енергетског пакета ЕУ коју су земље потписнице Уговора о ЕнЗ дужне да спроведу. На основу начина на који чланице буду примењивале ове смернице, Секретаријат ће доносити и оцене о њиховом придржавању одредби Уговора о Енергетској заједници у тој области, стоји у саопштењу Секретаријата.

 

 


БЕОГРАД, 5. јануар 2015. - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање

AERS

Новим Законом о енергетици који је Народна скупштина усвојила 29. децембра 2014, измењени су услови за стицање  права на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом. Ко и под каквим условима има право на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом?


БЕОГРАД, 1. јануар 2015. - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године

AERS

Који купци морају, а који могу, али не морају изаћи на тржиште?

Могућност избора снабдевача

Шта ће бити са правним лицима и предузетницима који не изаберу снабдевача благовремено?

Спровођење јавне набавке


БИЛТЕН
Билтен #429
(24.5.2016)
Архива ... >>

ВЕСТИ
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
5.1.2015 - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.1.2015 - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године ... >> Детаљније
29.12.2014 - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса ... >> Детаљније
26.12.2014 - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину ... >> Детаљније
11.12.2014 - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније ... >> Детаљније
17.11.2014 - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш. ... >> Детаљније
17.11.2014 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
27.10.2014 - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2014 - Због јачања долара нове цене гаса од новембра ... >> Детаљније
10.10.2014 - Зашто и како да трошимо мање енергије? ... >> Детаљније
30.9.2014 - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике ... >> Детаљније
23.9.2014 - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015 ... >> Детаљније
18.9.2014 - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора ... >> Детаљније
17.9.2014 - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана ... >> Детаљније
7.8.2014 - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. ... >> Детаљније
18.7.2014 - Сагласност на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.7.2014 - AEРС: Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
24.6.2014 - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама ... >> Детаљније
4.4.2014 - АЕРС: Измене правила о раду ситема за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије