English
 Све/Области   Због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, обуставља се пријем странака поводом
   управних предмета, а комуникација са странкама ће се одвијати искључиво путем поште, препорученим    пошиљкама и електронским путем.


ВЕСТИ

БЕОГРАД, 14. октобар 2020. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2020/2021. (према ценама из октобра 2020.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


БЕОГРАД, 28. август 2020. - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20. августа 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. година.

Оператор транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. је почетком марта 2020. године доставио Агенцији за енергетику Републике Србије предлог Плана развоја транспортног система за период 2020.-2029. година.


БЕОГРАД, 29. јул 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 29.7.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА.

 


БЕОГРАД, 2. јун 2020. - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 29.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за 2020. годину, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 27. мај 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 27.5.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о.за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 19.6.2020. године.

 


БЕОГРАД, 15. мај 2020. - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. Нови Сад, којима се уређују односи између оператора и корисника транспортног система који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални гасоводни систем.


БЕОГРАД, 16. април 2020. - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 16.4.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.

 


БЕОГРАД, 16. март 2020. - Организација рада АЕРС у време ванредног стања

AERSУ складу са мерама и препорукама Владе Србије са циљем максималног смањења ефеката епидемије корона вируса, Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је одлуку о организацији рада Агенције док траје ванредно стање у Републици Србији.

 


БЕОГРАД, 21. фебруар 2020. - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници од 21. фебруара 2020. године донео је Одлуку којом се ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса. Овом одлуком  је у суштини потврђена прелиминарна Олука АЕРС донета на седници од 15.августа 2019.године и успостављена иста обавеза за ГАСТРАНС д.о.о.,  да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом.


БЕОГРАД, 23. јануар 2020. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 23. јануара 2020. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину.

 


БЕОГРАД, 2. децембар 2019. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 15. и 28. новембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Црне Горе (ЦГЕС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину.


БЕОГРАД, 29. новембар 2019. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 28. новембра 2019., донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2019. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање, усвојио Извештај за 2019. годину о потреби регулисања цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације, као и  Извештај за 2019. годину о неопходности задржавања резервног снабдевања електричном енергијом.

 


БЕОГРАД, 25. новембар 2019. - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 25.11.2019. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д.
Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 23.12.2019. године.


БЕОГРАД, 1. новембар 2019. - Одобрене нове цене електричне енергије

На захтев енергетских субјеката ЈП ЕПС Београд, ЕМС а.д. Београд и оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31.10.2019. дао сагласност на одлуке о ценама за приступ систему за пренос електричне енергије, приступ систему за дистрибуцију електричне енергије и за гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 17. октобар 2019. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2019-2028. година и План инвестиција у преносни систем за период 2019-2021. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


BEOGRAD, 9. октобар 2019. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2019/2020. (према ценама из октобра 2019.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


ЉУБЉАНА, 30. септембар 2019. - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a

Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) именовао је 27. септембра Кристијана Зинглерсена (Christian Zinglersen) за новог директора, на место Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig). Смена ступа на снагу 1. јануара наредне године, саопштено је из ACER-a. Зинглерсен долази са позиције шефа глобалног Министарског секретаријата за чисту енергију у Међународној агенцији за енергију (ИЕА), а претходно је био заменик сталног секретара у данском министарству енергетике.

 


БЕОГРАД, 12. септембар 2019. - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода

Дана 10.9.2019. друштво Гастранс д.о.о.  објавило на својој интернет страници Обавештење и позив за јавну расправу о садржини Нацрта Правила о раду. Овим правилима друштво Гастранс д.о.о. предлаже садржину правила о раду будућег транспортног система за природни гас чија је изградња у току, како би она била донета након спроведене јавне консултације и прибављања сагласности Агенције за енергетику Републике Србије.


БЕОГРАД, 22. август 2019. - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 22.8.2019. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за период 2019-2020. година, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15. августа 2019. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила се објављују на интернет страници оператора преносног система и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици, Решењем АЕРС о изузећу новог инерконектора за природни гас и Актима АЕРС, на седници од 15. августа 2019. године, донео је Одлуку којом се Друштву са ограниченом одговорношћу ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса, уз обавезу да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом у складу са Решењем АЕРС којим је одобрено изузеће.


БЕОГРАД, 16. јул 2019. - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, донео је на седници од 15. јула 2019. године, Одлуку којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш одузима сертификат издат Одлуком Агенције од 20. јуна 2017. године.


БЕОГРАД, 28. јун 2019. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 28.6.2019. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 08.7.2019. године.


БЕОГРАД, 11. јун 2019. - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије

Представници Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и италијанског Регулаторног тело за енергију, мреже и човекову средину (АRЕRА) разговарали су 11. јуна у седишту АЕРС у Београду о даљој сарадњи два регулатора, посебно у области даљег развоја тржишта електричне енергије и природног гаса.


БЕОГРАД, 8. мај 2019. - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе

Агенција за енергетику Републике Србије је, као копредседавајући гасне регулаторне иницијативе (GRI) европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) за регион јужне и југоисточне Европе (SSE), била 6. и 7. маја у Београду домаћин састанака на коме су представници регулатора, транспортера, произвођача и трговаца природног гасом из овог региона из земаља ЕУ и Енергетске заједнице размотрили неколико тема од заједничког интереса.


БЕОГРАД, 22. март 2019. - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици  и Правилником о лиценци за обављање енергетске дозволе и сертификацији на седници од 22. марта 2019. године, донео је Одлуку којом се захтев Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад од 22. новембра 2018. године за сертификацију по моделу независног оператора транспорта према чл. 232. до 238. Закона о енергетици донео одбацује као непотпун.


БЕОГРАД, 8. март 2019. - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је, на седници одржаној  8. марта 2019. године, сагласност на акте друштва ГАСТРАНС д.о.о. чије је доношење наложио у Решењу којим се одобрава изузеће новог интерконектора (од 5.марта 2019. године),  и чије доношење је услов који мора бити испуњен пре  спровођења обавезујуће фазе расподеле дугорочних капацитета овог интерконектора.


БЕОГРАД, 5. март 2019. - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) донео је, на ванредној седници 5. марта 2019. године, коначно Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас, којим одобрава привредном друштву ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на будућем гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални транспортни систем.


БЕОГРАД, 13. фебруар 2019. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 13.02.2019. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 15.3.2019. године.


БЕОГРАД, 12. фебруар 2019. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2018-2027. година и План инвестиција у преносни систем за период 2018-2020. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 25. јануар 2019. - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној  25. јануара 2019. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне, повремене услуге које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БИЛТЕН
Билтен #525
(20.10.2020)
Архива ... >>

ВЕСТИ
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије