Српски
 Expand/Contract Home

PUBLIC DELIVERY


Назив странке Датум постављања Датум истека рока Документ
Данијела Лазаревић ПР, трговинска радња Д&Д ЛАЗАРЕВИЋ, Сење 3/8/2022 18/8/2022 Решење о укидању решења о издавању лиценце
Предузеће ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016 доо, Нови Сад 5/8/2022 20/8/2022 Решење о одбацивању захтева за укидање лиценце

<< Back
Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia