Српски
 Expand/Contract Home

PUBLIC DELIVERY


Назив странке Датум постављања Датум истека рока Документ
ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016 доо БЕОГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ 16/11/2022 1/12/2022 Решење о одбацивању захтева за укидање лиценце
Бурбуљ Ненад 23/11/2022 8/12/2022 Одговор на притужбу

<< Back
Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia