Српски
 Expand/Contract Home

PRICE REGULATION

Електрична енергија

Мишљења о ценама

Коришћење преносног система

Коришћење дистрибутивног система Тарифни потрошачи

Коришћење преносног система

ЈП Електромрежа Србије

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије 28.07.2008. 01.08.2008.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије 05.07.2007. 01.01.2008.

на врх

Коришћење дистрибутивног система

ПД „Електровојводина“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.

на врх

ПД „Електродистрибуција Београд“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.

на врх

ПД „Електросрбија“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.

на врх

ПД „Југоисток“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.

на врх

ПД „Центар“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије 14.12.2009. 01.03.2010.

на врх

Тарифни потрошачи

ЈП „Електопривреда Србије“

Назив документа Датум доношења Мишљења Датум ступања на снагу нових цена
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце 27.12.2010. 01.04.2011.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце 14.12.2009. 01.03.2010.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце 28.07.2008. 01.08.2008.
Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце 20.02.2008. 01.03.2008.

на врх

<< Back


RELATED LINKS
How prices are established
Methodologies for setting prices
Approval of prices and rationale
Prices
System services
Connection costs
Statistics


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia