English
 Све/Области Home

Прописи

РЕГУЛАТИВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Међународни прописи и споразуми

Атински меморандуми

Уговор о оснивању Енергетске заједнице

Прописи ЕУ за које постоји обавеза имплементације у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

Прописи о енергетици

Архива...

Остали прописи

Сагласно Уговору о оснивању Енергетске заједнице, Уговорне стране су се обавезале и да ускладе своје прописе са прописима ЕУ из других области (нпр. обновљиви извори енергије, заштита животне средине, енергетска ефикасност, конкуренција и др.), које можете преузети овде.

Зборник текстова прописа ЕУ који важе у Енергетској заједници, адаптираних специфичностима Уговорних страна, можете преузети овде.

Одлуке институција Енергетске заједнице

Одлуке институција Енергетске заједнице могу се преузети овде.


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије