English
 Све/Области Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Природни гас

Одлуке Савета Агенције о давању сагласности на правила о раду транспортног система

Правила о раду транспортног система

Оператор транспортног система ЈП Србијагас, Нови Сад

 • Правила о раду транспортног система за природни гас – („Сл. гласник РС“ број 74/13)
 • Одлуку о изменама Правила о раду транспортног система природног гаса – („Сл. гласник РС“ број 14/14)
 • Одлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса - ова одлука објављена је на интернет страници Агенције дана 30.01.2015.
 • Оператор транспортног система Yugorosgaz, Транспорт Ниш

 • Правила о раду транспортног система за природни гас – одлука о давању сагласности на ова правила је објављена на интернет страници Агенције дана 30.01.2015.
 • Гастранс д.о.о. Нови Сад

 • Правила о раду транспортног система за природни гас – одлука о давању сагласности на ова правила је објављена на интернет страници Агенције дана 15.05.2020.
 • Уговор о приступу систему и транспорту природног гаса - прилог Правила о раду транспортног система за природни гас • ТРЖИШТЕ
  Тржиште природног гаса у Србији
  Правила о промени снабдевача
  ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
  Правила о раду транспортног система
  TYNDP- планови развоја
  Сертификација
  Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
  Правила о раду складишта
  Изузећа за нову инфраструктуру
  ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
  Правила о раду дистрибутивног система
  Планови развоја
  Програм недискриминаторног понашања
  КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
  Правила квалитета


  Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије