English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 17: Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива (број лиценци: 3)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
344/07-ЛН-14 од 24/12/2007 Предузећe за трговину и посредовање "MG OIL"д.о.о. 17491571 Београд Даринке Радовић 8 311.02-119/2007-Л-I од 24/12/2007 14/1/2016
406/08-ЛН-14 од 13/3/2008 “NAFTEX GAS” друштвo са ограниченом одговорношћу Београд 20033096 Београд Симина 18 311.02-33/2008-Л-I од 13/3/2008 31/8/2011
1224/17-ЛН-СК од 15/12/2017 ДРУШТВO ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „МН” ДОО, ЛОЗНИЦА 07379617 Лозница Републике Српске бб 311.02-164/2017-Л-I од 15/12/2017 11/4/2019
| 1-50

<< Back


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије