English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Трајно одузете лиценце

Енергетска делатност 14: Производња деривата нафте (број лиценци: 1)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Датум одузимања
0962/15-ЛН-ПД од 13/2/2015 ХИПОЛ ад, Оџаци 08105472 Оџаци Грачачки пут бб 311.02-62/2014-Л-I од 13/2/2015 24/9/2018
| 1-50

<< Back


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије