English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Документи Енергетске заједнице

НАСЛОВ

ГОДИНА

ИЗДАО/ АУТОР

Извештај ЕЦРБ-а о надзору тржишта, Велепродајна тржишта гаса у Енергетској заједници

2020

ECRB

Извештај ЕЦРБ-а о надзору над функционисањем малопродајних тржишта гаса и електричне енергије у Енергетској заједници током 2018.

2019

ECRB

Балансирање мрежа за транспортгаса у Енергетској заједници

2019

ECRB

Методологије за одређивање цене приступа и коришћења дистрибутивног система за електричну енергију и гас у Енергетској заједници

2019

ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2019

Energy Community Secretariat

Извештај ЕЦРБ-а о надзору над функционисањем малопродајних тржишта гаса и електричне енергије у Енергетској заједници

2018

ECRB

Извештај ЕЦРБ-а о надзору велепродајног тржишта електричне енергије у Уговорним странама Енергетске заједнице

2018

ECRB

Квалитет услуга дистрибуције и снабдевања гасом у Енергетској заједници

2018

ECRB

Цене за приступ и коришћење система за транспорт гаса у јужној и централно-источној Европи

2018

ECRB

Изврштај о надзору малопродајних тржишта електричне енергије и гаса у Уговорним странама Енергетске заједнице за 2016.годину

2018

ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2018

Energy Community Secretariat

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2017

Energy Community Secretariat

Други извештај упоредне оцене перформанси квалитета снабдевања електричне енергије

2016

ECRB

Извештај ЕЦРБ-а о надзору велепродајних и малопродајних тржишта гаса и електричне енергије током 2015. у Уговорним странама и Грузији

2016

ECRB

Објашњење о примени Уредбе 347/2013 и Одлуке 2015/09/MC-EnC, Део I: процес издавања дозвола

2016

Energy Community Secretariat

Објашњење о примени Уредбе 347/2013 и Одлуке 2015/09/MC-EnC, Део II: процес прекограничне расподеле трошкова

2016

Energy Community Secretariat

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2016

Energy Community Secretariat

Независност националних регулатора у Енергетској заједници – Критички преглед

2015

ECRB

Препорука ЕЦРБ-а: Регулаторни подстицаји за инвестиције ради отклањања ризика у пројектима од интереса за Енергетску заједницу

2015

ECRB

ECRB, ENTSO-E RG SEE, Регионални акциони план за отварање велепродајног тржишта у ЈИЕ

2015

ECRB, ENTSO-E RG SEE

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2015

Energy Community Secretariat

Смернице за надзор тржишта за 8.регион

2014

ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2014

Energy Community Secretariat

Преглед статуса главних критеријума за одређивање одобреног прихода

2013

ECRB

Однос према угроженим потрошачима у Енергетској заједници

2013

ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2013

Energy Community Secretariat

Заједничке смернице о регулаторном надзору квалитета напона

2012

CEER, ECRB

Брошура за Пети извештај о упоредној оцени перформанси квалитета снабдевања електричном енергијом током 2011.г.

2012

CEER, ECRB

Пети извештај о упоредној оцени перформанси квалитета снабдевања електричном енергијом током 2011. г.

2012

CEER, ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2012

Energy Community Secretariat

Однос према угроженим потрошачима у Енергетској заједници

2011

ECRB

Извештај о регулацији токова транспорта гаса у Енергетској заједници

2011

ECRB

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2011

Energy Community Secretariat

Годишњи извештај о примени Acquis у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице

2010

Energy Community Secretariat

Регулаторни оквир за развој Гасног прстена Енергетске заједнице

2010

ECRB

Угрожени потрошачи – домаћинства – Допринос ЕЦРБ-а долажењу до општег разумевања

2009

ECRB

A Заједнички регулаторни приступ развоју Гасног прстена Енергетске заједнице

2009

ECRB

Извештај о квалитету услуге у области електричне енергије, стандардима и подстицајима у регулацији квалитета

2009

ECRB
ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије