English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Нафта и деривати нафте

Правила о раду транспортног система

У складу са чланом 327. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) оператор транспортног система који обавља делатност транспорта нафте нафтоводом, доноси Правила о раду транспортног система која садрже нарочито: техничке услове за прикључење на систем за транспорт нафте, техничке услове за безбедно функционисање система, поступке у случају хаварије, правила о приступу треће стране систему за транспорт нафте, функционалне захтеве и класу тачности мерних уређаја, начин мерења нафте и друге услове транспорта.

Правила о раду транспортног система оператора транспортног система (ЈП Транснафта) можете преузети овде


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Правила о раду транспортног система
План развоја


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије