English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Документи о изузећима за нову инфраструктуру

ГАСТРАНС д.о.о.

Датум

Документ

09.02.2018.

Одлука о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва „ГАСТРАНС“ д.о.о. Нови Сад

03.09.2018.

Одлука о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад

01.10.2018.

Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас друштва ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад

05.03.2019.

Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас друштва ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад

05.03.2019.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС д.o.о. Нови Сад

21.02.2020.

Одлука о издавању сертификата ГАСТРАНС као независном оператору транспорта
ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије