English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Нафта и деривати нафте

Како се формирају цене

Агенција доноси методологију за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и система за транспорт деривата нафте продуктоводима.

Енергетски субјекти који обављају делатност транспорта нафте нафтоводима и делатност транспорта деривата нафте продуктовоима обрачунавају регулисане цене и доносе акт о ценама који достављају Агенцији на давање сагласности. У поступку обраде захтева за давање сагласности на акт о ценама Агенција анализира достављене енергетско-техничке и економско-финансијске податке и документацију и утврђује да ли су регулисане цене одређене у складу са методологијом.

Графички приказ (алгоритам) поступка одређивања регулисаних цена можете преузети овде.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије за одређивање цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије