English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Природни гас

Методологије за одређивање цена

Агенција, у складу са овлашћењима дефинисаним Законом о енергетици, доноси следеће методологије:

Архива...

Методологијама се одређују:

  • услови и начини утврђивања максималне висине прихода енергетских субјеката;
  • критеријуми и правила за расподелу прихода на категорије и групе купаца и
  • елементи за обрачун и начин обрачуна испорученог природног гаса.

Утврђивањем максималне висине прихода треба да се омогући покриће оправданих трошкова пословања, као и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције у обављању регулисане енергетске делатности.

Методологијом се дефинишу критеријуми и правила на основу којих се одређују различити тарифни елементи и тарифе, за поједине категорије и групе купаца зависно од количине испоручене енергије и услова испоруке, капацитета, места испоруке и начина мерења и других карактеристика. Такође, одређује се и начин обрачуна испорученог природног гаса крајњим купцима, односно услуге складиштења, транспорта и дистрибуције за кориснике ових система.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене
Трошкови прикључења
Статистика


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије