Српски
 Expand/Contract Home

About Agency

Агенција за енергетику је основана Законом о енергетици као регулаторно тело са надлежностима у секторима електричне енергије, природног гаса, нафте и нафтних деривата и топлотне енергије која се производи у електранама- топланама. Њен задатак је да, кроз обављање послова који су јој додељени Законом, допринесе стварању стабилног регулаторног оквира за развој ефикасног и одрживог енергетског сектора који ће бити сигуран ослонац економском развоју земље.

Aгенција је самосталан правни субјект и функционално је независна од било ког државног органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и услуга, као и од свих других правних и физичких лица.

Агенција је основана 16. јуна 2005. године, даном регистрације у Трговинском суду.


WHAT'S NEW
18.8.2023 - Approval of Natural Gas Distribution System Development Plan of the Distribution System Operator “SOMBOR-GAS” d.o.o ... >> Details
10.7.2023 - Public Consultation: Drafts of Decisions on Setting Criteria for Approval of Exemption from Connection to Network of Customers’ and Producers’ Facilities ... >> Details
4.7.2023 - Public Consultation: Transmission System Development Plan of the Republic of Serbia for 2023-2032 ... >> Details
21.4.2023 - Approval of Oil Transportation System Network Code of TRANSNAFTA AD Pančevo ... >> Details
28.3.2023 - NEW NATURAL GAS PUBLIC SUPPLY PRICES ... >> Details
28.3.2023 - NEW ELECTRICITY GUARANTEED SUPPLY PRICE ... >> Details
6.3.2023 - PUBLIC CONSULTATION: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2023-2032 ... >> Details
21.2.2023 - PUBLIC CONSULTATION: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2023-2032 ... >> Details
16.1.2023 - Approval of JKP “Standard” Ada DSO Development Plan and Investment Plan ... >> Details
29.12.2022 - Reports for 2022 Adopted ... >> Details
29.12.2022 - Approval of Transmission System Investment Plan for 2022-2024 ... >> Details
29.12.2022 - 2023 Prices of Ancillary and System Services in Power System Established ... >> Details
23.12.2022 - Decisions of AERS Council in Fields of Electricity Transmission and Distribution ... >> Details
23.12.2022 - Approval of Distribution System Investment Plan for 2022-2024 ... >> Details
1.12.2022 - Amendments to Electricity Market Code ... >> Details
28.11.2022 - New Electricity Guaranteed Supply Price ... >> Details
28.11.2022 - New Natural Gas Public Supply Prices ... >> Details
14.11.2022 - Approval of Rules Regulating Procedure and Method of Transmission Capacity Allocation on Border between Bidding Zones for 2023 ... >> Details
15.9.2022 - Approval of JKP “Standard” Ada Distribution System Development Plan Ада ... >> Details
28.7.2022 - New Electricity Guaranteed Supply Price ... >> Details
15.7.2022 - Amendments to Natural Gas Methodologies ... >> Details
1.7.2022 - АЕRS: Approval of New Natural Gas Public Supply Prices ... >> Details
1.7.2022 - Amendments to Methodology for Setting Electricity Price of Guaranteed Supply Adopted ... >> Details
27.6.2022 - Approval of Conditions for Appointment and Prior Approval of Appointment of Compliance Officer for Electricity Distribution System Operator Compliance Programme ... >> Details
17.6.2022 - APPROVAL OF NATURAL GAS DISTRIBUTION SYSTEM DEVELOPMENT PLAN OF “SOMBOR-GAS” LLC OPERATOR ... >> Details
27.4.2022 - Public Consultation: Yugorosgaz-Transport LLC Transmission System Development Plan for 2021-2030 ... >> Details
1.4.2022 - AERS Has Confirmed GASTRANS LLC Certificate as to Independent Transmission Operator ... >> Details
31.3.2022 - The Rules on Prevention of Electricity and Natural Gas Wholesale Market Abuse Enter into Force ... >> Details
10.3.2022 - AERS Council: Approval to EMS of Amendments to Rules on Publication of Key Market Data ... >> Details
4.3.2022 - Aprroval of EMS AD Transmission System Development Plan for 2021-2030 and Investment Plan for 2021-2023 ... >> Details
10.2.2022 - Approval of Compliance Programme for Provision of Non-Discriminatory Behaviour of Electricity Distribution System Operator ... >> Details
4.2.2022 - Prices of Ancillary and System Services in Power System for 2020 Established ... >> Details
28.1.2022 - АЕRS: Methodology for Setting Prices of Ancillary Services and Prices of Capacity Reserve for System Services of Secondary and Tertiary Control Adopted ... >> Details
21.1.2022 - AЕRS: Approval of Amendment to Electricity Market Code ... >> Details
30.12.2021 - Approval of EDS Distribution System Development Plan for 2021-2030 and of Investment Plan for 2021-2023 ... >> Details
30.12.2021 - АЕRS: Reports on Necessity of Regulation of Electricity Prices and of Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
29.11.2021 - Approval of Agreements on use and access to transmission capacity on borders between bidding zones for 2022 ... >> Details
25.11.2021 - AERS: Decision on Setting Maximum Repurchase Price for Auctions for Electricity from Wind Power Plants ... >> Details
4.11.2021 - AERS: Methodology for Setting Market Premium and Methodology for Setting Feed-in Tariff Adopted ... >> Details
29.10.2021 - AERS: Approval of Amendments to Electricity Market Rules ... >> Details
28.10.2021 - Methodology for Setting Maximum Purchase Electricity Price and Methodology for Setting Maximum Feed-in Tariff for Electricity Adopted ... >> Details
28.10.2021 - Rules on Prevention of Abuse in Electricity and Natural Gas Markets ... >> Details
22.10.2021 - Public Hearing on Draft Methodologies for Highly Efficient Cogeneration and Micro-Generation and Small Cogeneration Units ... >> Details
22.10.2021 - AERS: Opinion on Annual Compliance Programme for 2020 ... >> Details
11.10.2021 - Public Hearing on Draft Rules on Prevention of Abuse in Electricity and Natural Gas Markets ... >> Details
4.10.2021 - AERS: Public Hearing on Drafts of Methodology for Setting Maximum Purchase Price of Electricity and Methodology for Setting Maximum Feed-in-Tariff for Electricity ... >> Details
24.9.2021 - New Electricity Transmission and Distribution Tariffs Approved ... >> Details
24.9.2021 - Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Electricity Distribution System ... >> Details
17.9.2021 - Approval of Proposals for Elaboration of Two Natural Gas Network Codes ... >> Details
2.9.2021 - Approval of Bases for Elaboration of Three Natural Gas Network Codes ... >> Details
27.8.2021 - Network Codes on Connection to Electricity Transmission and Distribution Systems ... >> Details
8.7.2021 - АЕRS: Amendments to Methodologies for Setting Electricity Transmission and Distribution Use-of-System Charges Adopted ... >> Details
30.6.2021 - АЕRS: Instructions for Drafting Electricity and Natural Gas Network Codes Adopted ... >> Details
12.5.2021 - Submission of Application for Modification of Licence Title ... >> Details
16.4.2021 - Decision on Keeping Business Records as Accounting Records for Regulation Purposes ... >> Details
18.3.2021 - Public Consultation: 2021-2030 Republic of Serbia Transmission System Development Plan ... >> Details
21.1.2021 - 2021 Power System Charges and Ancillary Services Charges Established ... >> Details
31.12.2020 - Approval of Transportgas Srbija Gas Transmission System Development Plan ... >> Details
24.12.2020 - AERS Council Decisions in Fields of Electricity Transmission and Distribution ... >> Details
17.12.2020 - New Electricity Prices Approved ... >> Details
2.12.2020 - AERS 2021 Finanacial Plan Adopted ... >> Details
30.11.2020 - АERS: Reports on Necessity of Price Regulation and Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
24.11.2020 - Two decades of Energy Regulators Regional Association - ERRA ... >> Details
19.11.2020 - Approval of Agreements on Use of and Access to Cross-Border Transmission Capacity for 2021 ... >> Details
19.11.2020 - Approval of EMS JSC 2020-2029 Transmission System Development Plan and of 2020-2022 Transmission System Investment Plan ... >> Details
28.8.2020 - Energy Agency Approved YUGOROSGAZ-TRANSPORT Transmission System Development Plan ... >> Details
29.7.2020 - Public Consultation: TRANSPORTGAS SRBIJA 2020-2029 Transmission System Development Plan ... >> Details
2.6.2020 - AERS Council: Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Distribution System to “EPS Distribucija” ... >> Details
27.5.2020 - Public Consultation: YUGOROSGAZ – TRANSPORT d.o.o. Transmission System Development Plan for 2020-2029 ... >> Details
15.5.2020 - Approval of Gastrans d.o.o. Natural Gas Transmission Network Code ... >> Details
16.4.2020 - Approval to EMS JSC Transmission Network Code ... >> Details
16.3.2020 - AERS Work Organisation during State of Emergency ... >> Details
21.2.2020 - Certificate issued to GASTRANS LLC as to Independent Natural Gas Transmission Operator ... >> Details
23.1.2020 - 2020 Power System and Ancillary Services Charges established ... >> Details
2.12.2019 - Approval of Agreements on Use and Access to Cross-Border Transmission Capacity for 2020 ... >> Details
25.11.2019 - Public Consultation: 2020-2029 Transmission System Development Plan of Republic of Serbia ... >> Details
1.11.2019 - New Power Prices Approved ... >> Details
17.10.2019 - Approval of EMS AD Transmission System Development Plan for 2019 - 2028 and of Investment Plan for 2019 - 2021. ... >> Details
30.9.2019 - Christian Zinglersen – New ACER Director ... >> Details
12.9.2019 - Gastrans: Public Hearing on Operation Rules of Future Gas Pipeline ... >> Details
22.8.2019 - AERS Council: Approval of Plan for Transfer of Metering Devices within Distribution System to Distribution System Operator “EPS Distribucija” d.o.o. ... >> Details
15.8.2019 - Approval of EMS a.d. Rules on Publication of Key Market Data ... >> Details
15.8.2019 - Certificate issued to GASTRANS d.o.o. as to Independent Natural Gas Transmission Operator ... >> Details
16.7.2019 - Revoked Transmission System Operator Certificate of Yugorosgaz-Transport ... >> Details
8.5.2019 - AERS Hosting Meeting on Gas in South and Southeastern Europe ... >> Details
22.3.2019 - The Council of the Energy Agency of the Republic of Serbia adopted Decision on dismissal of certification application of the Limited Liability Company “Transportgas Srbija” ... >> Details
8.3.2019 - Approval of GASTRANS Acts regarding Exemption of New Interconnector ... >> Details
5.3.2019 - Exemption for New Natural Gas Interconnector Approved to GASTRANS ... >> Details
13.2.2019 - Public Consultation: Republic of Serbia Transmission System Development Plan for 2019-2028 ... >> Details
12.2.2019 - Approval of 2018-2027 EMS AD Transmission System Development Plan and 2018-2020 Investment Plan. ... >> Details
25.1.2019 - Approval of Decision on Prices of Non-Standard Services of “EPS Distribucija” ... >> Details
Archive ... >>


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia