Српски
 Expand/Contract


 Home

LICENSES

License Register

Issued Licenses

Energy Activity 12: Natural gas supply (number of licenses: 64)

No and Issue Date Licence holder, phone number Company’s ID number Head Office Address No and Date of Decision Validity (years)
0266/16-ЛГ-СН iss. 12/2/2016 ПЕТРОЛ друштвo за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд 17454404 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.01-10/2016-Л-I iss. 12/2/2016 10
0267/16-ЛГ-СН iss. 20/5/2016 Једночлано друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико ЕНЕРГОГАС ТНГ доо, Београд 21111848 Београд, Нови Београд Аутопут 11 311.01-57/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0268/16-ЛГ-СН iss. 20/5/2016 "NEW EUROPE GAZ" доо, Београд 21185396 Београд Поенкареова 20 311.01-95/2016-Л-I iss. 20/5/2016 10
0269/16-ЛГ-СН iss. 8/6/2016 "BEDEM Energy Solutions" доо, Панчево 20294531 Панчево Миладина Поповића 18 311.01-68/2016-Л-I iss. 8/6/2016 10
0270/16-ЛГ-СН iss. 8/6/2016 Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије"а.д. Нови Сад 20084693 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-79/2016-Л-I iss. 8/6/2016 10
0273/16-ЛГ-СН iss. 6/9/2016 Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-105/2016-Л-I iss. 6/9/2016 10
0275/16-ЛГ-СН iss. 29/9/2016 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад
20084600 Нови Сад Народног фронта број 12 311.01-136/2016-Л-I iss. 29/9/2016 10
0276/16-ЛГ-СН iss. 28/10/2016 Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
08101132 Нови Сад Теодора Мандића број 21 311.01-154/2016-Л-I iss. 28/10/2016 10
0280/17-ЛГ-СН iss. 28/4/2017 Предузеће "AGROINEX" ДОО, Нови Сад 08422133 Нови Сад Булевар ослобођења 3А 311.01-42/2017-Л-I iss. 28/4/2017 10
0298/17-ЛГ-СН iss. 27/10/2017 СОЈАПРОТЕИН акционарско друштво за прераду соје, Бечеј 08114072 Бечеј Индустријска 1 311.01-117/2017-Л-I iss. 27/10/2017 10
0304/19-ЛГ-СН iss. 9/5/2019 "METRO ENERGY" ДОО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НОВИ САД 20440473 Нови Сад Булевар Европе 11 311.01-23/2019-Л-I iss. 9/5/2019 10
0305/19-ЛГ-СН iss. 29/8/2019 "SOFT SISTEM" доо Београд-Палилула 21166863 Београд Ђушина бр. 9 311.01-51/2019-Л-I iss. 29/8/2019 10
0306/19-ЛГ-СН iss. 10/10/2019 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „CERENA-TRADE“ Д.О.О. СОМБОР 08716064 Сомбор Стапарски пут бб 311.01-61/2019-Л-I iss. 10/10/2019 10
0307/19-ЛГ-СН iss. 24/10/2019 "EURO-MONT-ING-PROJECT" доо, Београд 20850825 Београд, Нови Београд Трешњиног цвета 9 311.01-69/2019-Л-I iss. 24/10/2019 10
| 1-50 | 51-100

<< Back


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia