Српски
 Expand/Contract


 Home

PRICE REGULATION

Природни гас

Сагласности на цена и образложења (енергетски субјекти који су престали да обављају делатност)

Коришћење дистрибутивног система Јавно снабдевање

Слога, Кањижа
01/10/2014

Слога, Кањижа
05/02/2013, 01/09/2013, 01/12/2013, 01/08/2014, 01/10/2014, 01/11/2014, 02/03/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 01/10/2015

BOSS Petrol, Трстеник
01/10/2014, 01/03/2015

BOSS Petrol, Трстеник
01/02/2013, 01/09/2013, 01/12/2013, 01/08/2014, 01/10/2014, 01/11/2014, 02/03/2015

Родгас, Бачка Топола
01/10/2014, 15/01/2016, 01/10/2017

Родгас, Бачка Топола
01/02/2013, 01/09/2013, 01/12/2013, 01/08/2014, 01/10/2014, 01/11/2014, 02/03/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 01/10/2015, 15/01/2016, 01/04/2016, 01/06/2016, 01/10/2017<< Back


RELATED LINKS
How prices are established
Methodologies for setting prices
Approval of prices and rationale
(Only in Serbian language)
Prices (Only in Serbian language)
Connection costs
Price statistics


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia