Српски
 Expand/Contract Home

PRICE REGULATION

Природни гас

Мишљења Агенције о ценама (Закон о енергетици из 2004.)

Коришћење транспортног система

Коришћење дистрибутивног система Тарифни потрошачи (неважеће)

7. Октобар, Нови Кнежевац
09/2011, 02/2009

7. Октобар, Нови Кнежевац
09/2011, 02/2009

Беогас, Београд
09/2011, 05/2011, 02/2009

Беогас, Београд
09/2011, 05/2011, 02/2009

Београдске електране, Нови Београд
09/2011, 03/2011, 05/2010, 02/2010

Београдске електране, Нови Београд
09/2011, 03/2011, 02/2010

BOSS петрол, Трстеник
09/2011

BOSS петрол, Трстеник
09/2011, 02/2009

Чока, Чока
09/2011, 12/2008

Чока, Чока
09/2011, 12/2008

Други октобар, Вршац
10/2011, 09/2011, 12/2008

Други октобар, Вршац
10/2011, 09/2011, 12/2008

Екос, Житиште
09/2011, 02/2009

Екос, Житиште
09/2011, 02/2009

Елгас, Сента
09/2011, 12/2008

Елгас, Сента
09/2011, 12/2008

Гас - Феромонт, Стара Пазова
09/2011 03/2011, 02/2009,

Гас - Феромонт, Стара Пазова
09/2011, 03/2011, 02/2009

Гас - Рума, Рума
09/2011, 12/2008

Гас - Рума, Рума
09/2011, 12/2008

Гас, Бечеј
09/2011, 12/2008

Гас, Бечеј
09/2011, 12/2008

Гас, Темерин
09/2011, 01/2009

Гас, Темерин
09/2011, 01/2009

Градитељ, Србобран
09/2011, 03/2009

Градитељ, Србобран
09/2011, 03/2009

Грејање, Зрењанин
09/2011, 07/2011, 01/2009

Грејање, Зрењанин
09/2011, 07/2011, 01/2009,

Ингас, Инђија
09/2011, 12/2008

Ингас, Инђија
09/2011, 12/2008

Интерклима, Врњачка Бања
09/2011, 02/2009

Интерклима, Врњачка Бања
09/2011, 02/2009, 02/2009

Комуналац, Нови Бечеј
09/2011, 04/2009

Комуналац, Нови Бечеј
09/2011, 04/2009, 02/2009

Ковин - Гас, Ковин
09/2011, 03/2011, 12/2008

Ковин - Гас, Ковин
09/2011, 03/2011, 12/2008

Лозница - Гас, Лозница
06/2012, 10/2011

Лозница - Гас, Лозница
06/2012, 10/2011

ЛП - Гас у стечају, Београд
09/2011, 02/2010

ЛП - Гас у стечају, Београд
09/2011, 02/2010

Нови Сад - Гас, Нови Сад
09/2011, 01/2009

Нови Сад - Гас, Нови Сад
09/2011, 01/2009

Полет, Пландиште
09/2011, 05/2009

Полет, Пландиште
09/2011, 05/2009, 02/2009

Ресава Гас, Свилајнац
09/2011

Ресава Гас, Свилајнац
09/2011, 02/2009

Родгас, Бачка Топола
11/2011, 09/2011, 01/2009

Родгас, Бачка Топола
11/2011, 09/2011, 01/2009

Сигас, Пожега
09/2011, 03/2011

Сигас, Пожега
09/2011, 03/2011, 02/2009

Слога, Кањижа
09/2011, 03/2011, 02/2010

Слога, Кањижа
09/2011, 03/2011, 02/2010

Сомбор - Гас, Сомбор
09/2011, 01/2009

Сомбор - Гас, Сомбор
09/2011, 01/2009

Србијагас, Нови Сад
08/2011, 01/2009

Србијагас, Нови Сад
08/2011, 01/2009

Срем - Гас, Сремска Митровица
09/2011, 01/2009

Срем - Гас, Сремска Митровица
09/2011, 01/2009

Стандард, Ада
09/2011, 01/2009

Стандард, Ада
09/2011, 01/2009

Суботицагас, Суботица
09/2011, 11/2008

Суботицагас, Суботица
09/2011, 11/2008

Техноенергетика, Крушевац

Техноенергетика, Крушевац
11/2009

Топлана - Шабац, Шабац
09/2011

Топлана - Шабац, Шабац
09/2011, 02/2009

Врбас - Гас, Врбас
09/2011, 07/2011, 01/2009

Врбас - Гас, Врбас
09/2011, 07/2011, 01/2009

Ужице-гас, Ужице
09/2011, 06/2011

Ужице-гас, Ужице
09/2011, 06/2011, 02/2010

Yugorosgas , Београд
09/2011

Yugorosgas , Београд
09/2011

на врх

<< Back


RELATED LINKS
How prices are established
Methodologies for setting prices
Approval of prices and rationale
(Only in Serbian language)
Prices (Only in Serbian language)
Connection costs
Price statistics


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia