English
 Све/Области Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Природни гас

Одлуке Савета Агенције о давању сагласности на правила о раду транспортног система

Правила о раду транспортног система

Оператор транспортног система ЈП Србијагас, Нови Сад
Правила о раду транспортног система за природни гас – („Сл. гласник РС“ број 74/13) Одлуку о изменама Правила о раду транспортног система природног гаса – („Сл. гласник РС“ број 14/14)
Одлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса - ова одлука објављена је на интернет страници Агенције дана 30.01.2015.

Оператор транспортног система Yugorosgaz, Транспорт Ниш
Правила о раду транспортног система за природни гас – ова одлука је објављена на интернет страници Агенције дана 30.01.2015.
ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије