English
 Све/Области Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Природни гас

Одлуке Савета Агенције о давању сагласности на правила о раду дистрибутивног система

Правила о раду дистрибутивног система (види списак доле) објављена су на интернет страници Агенције за енергетику сагласно дану када је дата сагласност Савета Агенције

7. Октобар, Нови Кнежевац
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Беогас, Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Београдске електране, Нови Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 11.06.2015

BOSS CONSTRUCTION d.o.o., Трстеник

Чока, Чока
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Други октобар, Вршац
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Елгас, Сента
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас, Темерин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Гас, Бечеј
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас - Феромонт, Стара Пазова
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Гас - Рума, Рума
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Градитељ, Србобран
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Градска топлана, Зрењанин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Ингас, Инђија
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Интерклима, Врњачка Бања
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Комуналац, Нови Бечеј
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Ковин - Гас, Ковин
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Лозница - Гас, Лозница
Правила о раду дистрибутивног система - 23.04.2015

Нови Сад - Гас, Нови Сад
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Полет, Пландиште
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Ресава Гас, Свилајнац
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Родгас, Бачка Топола
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Сигас, Пожега
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Слога, Кањижа
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Сомбор - Гас, Сомбор
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Србијагас, Нови Сад (Правила су објављена у „Сл.гласнику РС“ број 139/14)
Правила о раду дистрибутивног система - 10.12.2014

Срем - Гас, Сремска Митровица
Правила о раду дистрибутивног система - 13.03.2015

Стандард, Ада
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Суботицагас, Суботица
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Топлана - Шабац, Шабац
Правила о раду дистрибутивног система - 27.07.2015

Ужице-гас, Ужице
Правила о раду дистрибутивног система - 13.02.2015

Врбас - Гас, Врбас
Правила о раду дистрибутивног система - 30.01.2015

Yugorosgaz, Београд
Правила о раду дистрибутивног система - 16.11.2015
БИЛТЕН
Билтен #519
(28.7.2020)
Архива ... >>

ВЕСТИ
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије