English
 Све/Области Home

Прописи

Акти на које Агенција даје сагласност

Електрична енергија

Заједничке аукције прекограничних преносних капацитета у 2019, ЕМС АД са:

МЕПСО, Северна Македонија

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Македоније – МЕПСО и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Македоније – МЕПСО и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-МЕПСО

на врх

NOSBIH, Босна и Херцеговина

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Босне и Херцеговине – NOSBIH и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Босне и Херцеговине – NOSBIH и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Анекс Уговора између оператора преносног система Републике Босне и Херцеговине – NOSBIH и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-NOSBIH
Прилози уговора 4-9
Анекс уговора

на врх

Transelectrica, Румунија

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Румуније – CN Transelectrica – S.A. и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Румуније – CN Transelectrica – S.A. и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-Transelectrica
Прилози уговора 4-11

на врх

ESO, Бугарска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Бугарске – ESO и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Бугарске – ESO и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Анекс Уговора између оператора преносног система Републике Бугарске – ESO и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-ESO
Специфични Анекс за границу Зона трговања Бугарска – Србија за годишње и месечне аукције
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-ESO
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-ESO
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Бугарска – Србија

на врх

HOPS, Хрватска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Хрватске HOPS и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Хрватске HOPS и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Амандман на Уговор између оператора преносног система Републике Хрватске HOPS и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Специфични Анекс за границу Зона трговања Хрватска – Србија за годишње и месечне аукције
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-HOPS
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Хрватска – Србија

на врх

MAVIR, Мађарска

Назив документа
Одлука о давању сагласности на споразум између оператора преносног система Републике Мађарске MAVIR и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Уговор између оператора преносног система Републике Мађарске MAVIR и оператора преносног система Републике Србије - ЕМС АД
Правила за годишње и месечне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR
Правила за дневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR
Правила за унутардневне аукције преносних капацитета ЕМС АД-MAVIR
Прилози уговора 4-9
Правила за пријаву прекограничних програма размене на граници зона трговања Мађарска – Србија

на врх


БИЛТЕН
Билтен #519
(28.7.2020)
Архива ... >>

ВЕСТИ
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије