English
 Све/Области Home

ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ


Назив странке Датум постављања Датум истека рока Документ
Жаклина Петровић, стечајни управник Привредног друштва за унутрашњу и спољну трговину Вулић-Вулић-у стечају, Ниш 13/9/2019 28/9/2019 Решење АЕРС бр. 312-108/2019-Ж-II од 26.08.2019. године о поништавању решења Електродистрибуције Ниш

<< Back
Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије