English
 Све/Области

5th ERRA Training Course
Renewable Energy Regulation
February 19-23, 2018, Budapest, Hungary

   Home

О АГЕНЦИЈИ


Регистар лиценци

Привремено одузете лиценце

   Важећи Закон о енергетици (2014. година)

12 Снабдевање природним гасом (1)
18 Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом (1)
21 Трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава (1)

<< Back
Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије