English
 Све/Области Home

ЛИЦЕНЦЕ

Регистар лиценци

Издате лиценце

Енергетска делатност 7: Снабдевање на велико електричном енергијом (број лиценци: 0)

Број и датум издавања Пословно име, телефон Матични број Седиште Адреса Број и датум решења Време важења (год.)
За изабрану енергетску делатност нема издатих лиценци

<< Back


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије